ថាមែនៗ ទីបំផុត !!ដួង ម៉ានិច បានធ្វើការបកស្រាយ អំពីឡាយលក់ឥវ៉ាន់ យកលុយចូលបុណ្យស-ពឪពុកម្តាយ ធារិកា(មានវីដេអូ)

បន្ទាប់ពីមហាជនផ្ទុះការរិះគ-ន់ ក្រោយ តារាស្រី ដួង ម៉ានិច ប្រកាសឡាយលក់ឥវ៉ាន់ ដូចសព្វដង ប៉ុន្តែម្តងនេះ ប្រមូលលុយលក់បានឲ្យទាំងអស់ យកទៅចូលបុណ្យស-ពរបស់ ឪពុកម្តាយរបស់ ធារិកា ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនផ្អើលថា រូបនាងកំពុងទាញយកផលចំណេញ លើទុក្ខព្រួយរបស់អ្នកដទៃ ទន្ទឹមនឹងនេះ រូបនាងក៏បង្ហាញវត្តមាន ក្នុងពិធីទាំងកណ្តាលយប់ ។

Screenshot 2022 05 18 133110

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក្នុងនោះ រូបនាងក៏បានបញ្ជាក់ថា ទំនាក់ទំនងរបស់រូបនាងនិងគ្រួសាររបស់ ធារិកា គឺជាមនុស្សស្និទស្នាលនឹងគ្នាខ្លាំង សូម្បីតែ រូបនាងក៏ត-ក់-ស្លុ-តពេលទទួលដំណឹងនេះ មិនតែប៉ុណ្ណោះ ដោយសារតែ ការរាប់អាននេះហើយ ទើបដឹងថា ជីវភាពគ្រួសារ ធារិកា យ៉ាងណា ប្រសិនបើពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចូលតាមសទ្ធារបស់ខ្លួន​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​គឺមិនបានច្រើនឡើយ ដូច្នេះមានតែធ្វើពិធីនេះ ដើម្បីឲ្យប្រាក់បានច្រើនបន្តិច ដែលចំនួនប្រមូលបាន រហូតដល់ទៅ ៥០០ដុល្លារ លើសពីនេះទៅទៀត រូបនាងក៏អរគុណដល់បងប្អូនមហាជនភាគច្រើន និងសិល្បករ សិល្ប​ការិនី យល់ពីបំណងល្អរបស់រូបនាង ព្រោះខ្លួនបើករកស៊ី ឡាយលក់ជាង២ឆ្នាំហើយ មិនចង់បានល្បីអ្វីទៀតឡើយ ៕

Screenshot 2022 05 18 133120

Screenshot 2022 05 18 133100

Screenshot 2022 05 18 121533 1


1 (5)

1 (4)

1 (6)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​