កប់ហួស តើមួយណាសមជាង? ​ពេលយកតារាបង្ហាញម៉ូតសម័យនេះ ​តែងធ្វើតួព្រះនាង ​ក្នុងរឿងតុក្កតារបស់ Disney បែបនេះ!

កប់ហួស តើមួយណាសមជាង? ​ពេលយកតារាបង្ហាញម៉ូតសម័យនេះ ​តែងធ្វើតួព្រះនាង ​ក្នុងរឿងតុក្កតារបស់ Disney បែបនេះ!

តុក្កតា  នៅក្នុងរឿងរបស់ ​Disney  ទោះបីជាកន្លងហួសច្រើនឆ្នាំក្តី ​តែតួព្រះនាងដ៏ស្រស់ស្អាតទាំងនោះនៅតែដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តកុមារគ្រប់រូប ​សូម្បីតែមនុស្សធំដែលធ្លាប់ជាហ្វេនតួអង្គទាំងនេះក៏នៅតែស្រលាញ់តុក្កតានេះដដែល។

ដោយហេតុតែតួតុក្កតាទាំងនេះ ​អាចនិយាយថាមានភាពល្បីល្បាញ ​និងជាទីស្រលាញ់របស់មនុស្សទាំងនៅវ័យកុមារ និងមនុស្សធំ ​បានធ្វើឱ្យអ្នកជំនាញខាងផាត់មុខ និងតុបតែងខ្លួនមួយរូប បាននឹកបំផុសគំនិតឡើង ​ដោយការយកម៉ូដែលសម័យថ្មី ​តុបតែង ​Make Up  ជាតួអង្គព្រះនាងទាំងនោះឱ្យមានភាពទាន់សម័យច្នៃប្រតិដ្ឋថ្មីសម័យកាលឆ្នាំ  ២០១៩។

ដូច្នេះចង់ដឹងថា ការតុបតែងខ្លួនរបសស់តារាម៉ូឌែលទាំងនោះស្រស់ស្អាត ​លេចធ្លោជាងតួតុក្កតា ​ឬយ៉ាងណា ​មកតាមដានទាំងអស់គ្នា៖

១. ​ព្រះនាងព្រិល ស ​Snow White  តែងតួដោយតារាម៉ែឌែនស្រី  Lauren  ។

1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
1 1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
1 2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
1 3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

២. តួ ​Belle  តែងតួដោយតារាម៉ូឌែលស្រី ​Tashi ។

2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
2 1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
2 2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
2 3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

៣. ​ព្រះនាងចាស្មីន ​(Jusmine)  តែងតួដោយតារាម៉ូឌែលស្រី Sarah។

3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
3 1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
3 2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
3 3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

៤. តួ ​Cinderella  តែងតែដោយតារាម៉ូឌែលស្រី Estella។

4
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
4 1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
4 2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
4 3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

៥. ​Tinker Bell  តែងតួដោយតារាម៉ូឌែល Paulina ។

5
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
5 1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
5 2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
5 3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

៦. ទេពមច្ឆា ​Ariel ក្នុងរឿង The Little Mermaid  តែងតែដោយតារាម៉ូឌែល Lilia ។

6
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
6 1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
6 2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
6 3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

៧. Mulan  តែងតួដោយតារាម៉ូឌែល  Serena ​ជាជនជាតិចិន  តែនាងរសស់នៅប្រទេសកូរ៉េ។

7
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
7 1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
7 2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
7 3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

៨. ព្រះនាង  Aurora ឬ Briar Rose ក្នងរឿង Sleeping Beauty តែងតួដោយតារាម៉ូឌែល Willodeen ។

8
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
8 1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
8 2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
8 3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

៩. ព្រះនាង Tiana  ក្នុងរឿងព្រះនាងម្ចាស់ និងកង្កែប (The Princess and the Frog) តែងតួដោយតារាម៉ូឌែល Sydney ។

9
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
9 1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
9 2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
9 3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

១០. Pocahontas ​តែងតួដោយតារាម៉ែឌែល Sophia ដែលជាជនជាតិ ម៉ិចស៊ីកូ កាត់បារាំង និងអាមេរិច។ 

10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
10 1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
10 2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
10 3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Loading...