វិចិត្រករចំណាយពេលជាច្រេីនម៉ោងរៀបចំវត្ថុធម្មជាតិឱ្យចេញជារូបដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើល

វិចិត្រករចំណាយពេលជាច្រេីនម៉ោងរៀបចំវត្ថុធម្មជាតិឱ្យចេញជារូបដ៏គួរអោយភ្ញាក់ផ្អើល

ធម្មជាតិពិតជាស្រស់ស្អាតមែន ប៉ុន្តែលោក James Brunt តែងតែស្វែងរកវិធីថ្មីៗដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែទាក់ទាញ។ លោក James បង្កើតស្នាដៃសិល្បៈដោយប្រើវត្ថុធម្មជាតិដែលគាត់បានរកឃើញនៅផ្ទះរបស់គាត់នៅ Yorkshire ប្រទេសអង់គ្លេស ហើយភាពអស្ចារ្យរបស់ពួកគាត់គឺការផ្គាប់ចិត្ត ភ្នែក និងព្រលឹងរបស់អ្នកទស្សនា។

ចេញពីថ្ម ស្លឹកឈេី និងសូម្បីតែផ្លែប៊ឺរត៍ លោក Brunt បានរៀបចំវត្ថុធាតុទាំងនេះទៅជារង្វង់រង្វង់មូលនិងគំរូលំអិតផ្សេងទៀត។ លោក James តែងតែថតរូបការងាររបស់គាត់ហើយក្រៅពីមើលរូបភាពនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម អ្នកគាំទ្ររបស់គាត់ក៏ត្រូវបានស្វាគមន៍ផងដែរដើម្បីចូលរួមជាមួយគាត់នៅពេលគាត់ធ្វើការ។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ jamesbruntartist.co.uk | Facebook | Twitter

#1

Natural Materials Land 01
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#2

Natural Materials Land 02
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#3

Natural Materials Land 03
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#4

Natural Materials Land 04
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#5

Natural Materials Land 05
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#6

Natural Materials Land 06
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#7

Natural Materials Land 07
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#8

Natural Materials Land 08
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#9

Natural Materials Land 09
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#10

Natural Materials Land 10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#11

Natural Materials Land 11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#12

Natural Materials Land 12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#13

Natural Materials Land 13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#14

Natural Materials Land 14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#15

Natural Materials Land 15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#16

Natural Materials Land 16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#17

Natural Materials Land 17
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#18

Natural Materials Land 18
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#19

Natural Materials Land 19
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ប្រភព៖​ boredpanda.com

Loading...