សូមប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងថតរូប! ពួកគាត់ទាំងនេះជាមេរៀនរបស់អ្នក!!!

សូមប្រុងប្រយ័ត្នមុននឹងថតរូប! ពួកគាត់ទាំងនេះជាមេរៀនរបស់អ្នក!!!

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបបានផ្តល់អោយយើងនូវភាពងាយស្រួលក្នុងការថតរូប ហើយយើងម្នាក់ៗតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចាប់អារម្មណ៍លើសកម្មភាពសំខាន់ៗ តែប្រហែលជាមនុស្សមួយចំនួនមិនបានត្រួតពិនិត្យអោយគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃរូបថតរបស់ពួកគេនោះទេ។ ទាំងនេះជាហេតុធ្វើអោយរូបថតរបស់ពួកគេមួយចំនួន មានភាពខុសប្លែក ហើយពេលខ្លះធ្វើអោយយើងភ្ញាក់ផ្អើរ ស្ទើរតែមិនជឿនឹងភ្នែកខ្លួនឯង។

គេហទំព័រ kalib9 បានជ្រើសរើសយករូបថតចំនួន ១៩សន្លឹកដែលបង្ហាញពីសកម្មភាពកំប្លែងៗដែលបានកើតឡើងក្នុងរូបថត ហើយពួកវានឹងធ្វើអោយអ្នកបញ្ចេញស្នាមញញឹមដោយមិនដឹងខ្លួន។ យើងទាំងអស់គ្នាជឿជាក់ថា អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តនូវការបង្ហាញនេះជាក់ជាពុំខាន។

#1

1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#2

2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#3

3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#4

4
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#5

5
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#6

6
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#7

7
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#8

8
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#9

9
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#10

10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#11

11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#12

12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#13

13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#14

14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#15

15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#16

16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#17

17
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#18

18
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#19

19
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

តើអ្នកធ្លាប់មានការភ្ញាក់ផ្អើលដូចនេះនៅក្នុងផ្ទៃខាងក្រោយនៃរូបថតរបស់អ្នកដែរ រឺទេ? សូមបង្ហាញរូបថតទាំងនោះដក់ពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រែសម្រួល៖ Crusher

ប្រភព៖ Bright Side

Loading...