ពិតជាមានទេព្យកោសល្យផាត់មុខមែន! អ្នកជំនាញផាត់មុខម្នាក់បានកែប្រែមុខមាត់ស្រ្តី ដែលមិនសូវទាក់ទាញអោយស្អាតប្លែកអស្ចារ្យ

ពិតជាមានទេព្យកោសល្យផាត់មុខមែន! អ្នកជំនាញផាត់មុខម្នាក់បានកែប្រែមុខមាត់ស្រ្តី ដែលមិនសូវទាក់ទាញអោយស្អាតប្លែកអស្ចារ្យ

អ្នកផាត់មុខឆ្នើម Goar Avetisyan គឺពិតជាអ្នកជំនាញខាងតុបតែងមុខពិតប្រាកដមែន។ នាងចូលចិត្តច្នៃម៉ូតជាមួយនឹងគំនិត ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងហើយធ្វើឱ្យអតិថិជនពេញចិត្ត។ ក្មេងស្រីខ្លះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីសម្រស់ធម្មជាតិរបស់ពួកគេ ហើយខ្លះទៀតខកចិត្តទាំងស្រុងជាមួយនឹងរូបរាងរបស់ពួកគេហើយ។ ចំពោះអ្នកដែលខកចិត្តនឹងសម្រស់ខ្លួនឯង Goar បានជួយឱ្យពួកគេរៀនចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯង។ Instagram របស់នាងគឺពោរពេញទៅដោយអ្នកមើល និងបញ្ចេញមតិយោបល់។

យើងបានយកស្នាដៃរបស់នាងមកចែករំលែកដល់អ្នកទាំងអស់គ្នា។

ខាងក្រោមនេះគឺជាស្ត្រីដែលមានសំណាងបានដែលអ្នកអ្នកជំនាញរូបនេះជួយផ្តល់កម្លាំងចិត្ត និងផាត់មុខអោយស្អាតៈ

#1

Goar1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#2

Goar2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#3

Go3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#4

Go4
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#5

Go5
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#6

Go6
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#7

Go7
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#8

Go8
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#9

Go9
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#10

Go10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#11

Fo11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#12

Go12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#13

Go13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#14

Go14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#15

Go15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#16

Go16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#17

Go17
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

 

ប្រែសម្រួល ហនុមាន

ប្រភព BrightSide

Preview photo credit goar_avetisyan/ instagram

Loading...