មិនមែនជាការកែរសម្ភ័ស្ប ឬរូបភាពកាត់តនោះទេ!!! អ្នកតុបតែងមុខម្នាក់បានធ្វើអោយស្រ្តីៗបានសម្រេចក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគេ ហើយការតុបតែងមានការផ្លាស់ប្តូរ នឹងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់!

មិនមែនជាការកែរសម្ភ័ស្ប ឬរូបភាពកាត់តនោះទេ!!! អ្នកតុបតែងមុខម្នាក់បានធ្វើអោយស្រ្តីៗបានសម្រេចក្តីសុបិន្តរបស់ពួកគេ ហើយការតុបតែងមានការផ្លាស់ប្តូរ នឹងអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់!

វិចិត្រករផាត់មុខ Goar Avetisyan គឺជាអ្នកជំនាញខាងតុបតែងមុខ។ នាងចូលចិត្តធ្វើការពិសោធរូបភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងហើយធ្វើឱ្យអតិថិជនពេញចិត្ត។ មនុស្សស្រីខ្លះគ្រាន់តែចង់បង្ហាញពីសម្រស់ធម្មជាតិរបស់ពួកគេ ហើយខ្លះទៀតខកចិត្តទាំងស្រុងជាមួយនឹងរូបរាងរបស់ពួកគេពេលឈានចូលដល់វ័យចំណាស់ ហើយ Goar ជួយឱ្យពួកគេមានការស្រឡាញ់ខ្លួនឯងម្តងទៀតនៅហើយការតុបតែងមានការផ្លាស់ប្តូរ នឹងអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំង។ នៅក្នុង Instagram របស់នាងគឺពោរពេញទៅដោយការមត្តិយោបល់កោតសសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះរូបទាំងអស់នេះ។

គេហទំព័រ៖ kalib9 បានបំផុសគំនិតដោយក្មេងស្រីដែលមានទេពកោសល្យនេះហើយចង់ចែករំលែកស្នាដៃរបស់នាងដល់អ្នក។

Goar Avetisyan បង្ហាញពីការតុបតែងមុខធ្វើអោយមានការផ្លាស់ប្តូរ នឹងអស្ចារ្យយ៉ាងខ្លាំងនៃស្នាដៃរបស់នាង

1#

1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

2#

2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

3#

3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

4#

4
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

5#

5
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

6#

6
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

7#

7
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

8#

8
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

9#

9
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

10#

10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

11#

11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

12#

12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

13#

13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

14#

14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

15#

15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

16#

16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

តើអ្នកចង់ទៅជួប Goar ហើយទទួលបានការតុបតែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះទេ? តើអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាចំពោះការតុបតែងរបស់ ក្មេងស្រី ( Goar) ?

ចែករំលែកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Sokheng

ប្រភពដើម៖ Bright side

Loading...