៥ មុឺន​រៀល​គ្នា​អ្នក​ខ្សត់​ចាយ​បាន ៣ ​ថ្ងៃ ជួយចែករំលែកផង កុំ​ឲ្យ​ចាញ់បោកយក​ប៉ះ​ក្រដាស​ប្រាក់​ក្លែងក្លាយ

៥ មុឺន​រៀល​គ្នា​អ្នក​ខ្សត់​ចាយ​បាន ៣ ​ថ្ងៃ ជួយចែករំលែកផង កុំ​ឲ្យ​ចាញ់បោកយក​ប៉ះ​ក្រដាស​ប្រាក់​ក្លែងក្លាយ

ការ​ប្រកប​របរ​ទទួលទាន​សព្វថ្ងៃ ខ្លះ​ខ្សត់​មិន​សូវ​រក​បាន ខ្លះ​ជា​កម្មករ​មួយ​ថ្ងៃ​បាន​មិន​ដល់ ៥ មុឺន​រៀល​ទេ ហើយ​បើ​និយាយ​ពី​ការ​ចាយវាយ​ខ្លះ​មួយ​គ្រួសារ​ក្រដាស​ប្រាក់ ៥ មុឺន​រៀល​មួយ​សន្លឹក អាច​ចង្អែត​ក្រពះ​របស់​ពួក​គេ ២-៣ ​ថ្ងៃ​ក៏​មាន។

ទទួលលុយ៣ 600x800
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Ice_screenshot_20200116 131123
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ជន​ខិចខូល​នៅ​តែ​បន្ត​មាន ញាំង​ឲ្យ​ការ​ចរាចរណ៍​ក្រដាស​ប្រាក់​ក្លែងក្លាយ​បាន​ធ្វើ​ទុក្ខ​បុកម្នេញ​ដល់​បងប្អូន​ដែល​ប្រកប​របរ​រកស៊ី​គ្មាន​ញញើត​ពី​កម្លាំង​ញើសឈាម​របស់​ពួក​គាត់។ តាម​គណនី Borin Sam បាន​ចែករំលែក​នៅ​វិធីសាស្រ្ត​ងាយៗ​ក្នុង​ការ​កត់សម្គាល់​ក្រដាស​ប្រាក់ ៥ មុឺន​រៀល​ក្លែងក្លាយ​និង​ពិត​ប្រាកដ មាន​បង្ហាញ​ដូច​រូប​ខាង​ក្រោម៖

50945994_2121019274625026_4827761583956426752_o
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Loading...