ច្បាប់​ថ្មី! អ្នក​ជិះ​ម៉ូតូ​អត់​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​ពិន័យ ៦ មុឺន​រៀល បើកបរ​ចុច​ទូរសព្ទ​ពិន័យ ៨ មុឺន​រៀល

ច្បាប់​ថ្មី! អ្នក​ជិះ​ម៉ូតូ​អត់​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​ពិន័យ ៦ មុឺន​រៀល បើកបរ​ចុច​ទូរសព្ទ​ពិន័យ ៨ មុឺន​រៀល

ឆ្លើយតប​នឹង​គោលដៅ​នៃ​ការ​កាត់​បន្ថយ​គ្រោះថ្នាក់​ចរាចរណ៍​ដែល​កំពុង​ឆក់​យក​ជីវិត​ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អស់​ជា​ច្រើន​ក្នុង​មួយ​ឆ្នាំៗ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាល​បាន​ចុះ​ហត្ថលេខា​លើ​អនុក្រឹត្យ​ថ្មី​មួយ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ១៧ មិនា ឆ្នាំ ២០២០ ដោយ​ធ្វើ​ឡើង​តាម​សំណើ​ក្រសួង​មហា​ផ្ទៃ ​ក្នុង​ការ​ពិន័យ​អំពើ​ល្មើស​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​ផ្លូវ​គោក ដែល​មើល​ឃើញ​ថា​មាន​ការ​ដាក់​ពិន័យ​ធ្ងន់​ជាង​មុន។

1482889740 710x484
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Ds
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
5b6cd778a37ba_1533859680_large
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ក្នុង​នោះ​ដែរ គេ​ឃើញ​មាន​ការ​រឹត​បន្តឹង​ខ្លាំង​ទៅ​លើ​ការ​ល្មើស​ច្បាប់​ចរាចរណ៍​នានា ហើយ​យើង​សង្ខេប​លើក​យក ៤ ចំណុច​ដែល​រមែង​បង្ក​ពី​សំណាក់​អ្នក​បើកបរ​ច្រើន​បំផុត​នៅ​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។មាន​ដូច​ជា

១) សម្រាប់​អ្នក​បើកបរ និង​អ្នក​រួម​ដំណើរ មិន​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព​ឬ​ពាក់​មិន​ត្រឹមត្រូវ​តាម​ស្តង់ដារ​ជាតិ ឬ​មិន​ដាក់​គន្លឹះ​ខ្សែ ត្រូវ​ពិន័យ ៦ មុឺន​រៀល

២) បើកបរ​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ទូរសព្ទ ដោយ​គ្មាន​ឧបករណ៍​សម្លេង​ភ្ជាប់​ទំនាក់ទំនង ត្រូវ​ពិន័យ ៨ មុឺន​រៀល

៣) បើកបរ​បង្ហោះ រេចុះរេឡើង ឆាប​ឬ​គៀរ ត្រូវ​ពិន័យ ១០ មុឺន​រៀល

៤) បើកបរ​ដោយ​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​ស្រវឹង​ត្រូវ​ពិន័យ​ ២៥ មុឺន​រៀល៕

សារ​លម្អិត​សូម​អាន​ដូច​ខាង​ក្រោម៖​

1
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
2
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
3
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
4
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
5
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
6
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
7
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
8
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
9
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព
Loading...