តាមដានពត៌មានលឺតែ WHO តោះមកដឹងប្រវត្តិខ្លះៗទាក់ទងនឹងអង្គការមួយនេះ

អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ ១៩៤៨ ដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចការសុខាភិបាលនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ។ អាទិភាពដំបូងរបស់​ WHO គឺជំងឺគ្រុនចាញ់ ជំងឺរបេង និងជំងឺឆ្លងផ្សេងៗទៀតបូករួមនឹងសុខភាពកុមារ អាហារូបត្ថម្ភកុមារ និងអនាម័យ។

តាំងពីដំបូង អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO)​ បានធ្វើការជាមួយប្រទេសជាសមាជិកដើម្បីកំណត់និងដោះស្រាយបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈ គាំទ្រការស្រាវជ្រាវសុខភាព និងគោលការណ៍ណែនាំបញ្ហាផ្សេងៗ ហើយក៏ជាអ្នកចាត់ថ្នាក់ជំងឺផ្សេងៗផងដែរ។

A Logo Is Pictured Outside A Building Of The WHO In Geneva

ក្រៅពីរដ្ឋាភិបាល អង្គការសុខភាពពិភពលោក (WHO) បានសម្របសម្រួលជាមួយទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិ ម្ចាស់ជំនួយផ្សេងៗ អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល និងវិស័យឯកជនផងដែរ។

ការស៊ើបអង្កេតនិងគ្រប់គ្រងការផ្ទុះជំងឺគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសនីមួយៗទោះបីជាស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ជាសុខភាពអន្តរជាតិក៏ដោយ។ រដ្ឋាភិបាលត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានកាតព្វកិច្ចរាយការណ៍ពីករណីនៃជំងឺឆ្លងមួយចំនួនដូចជាជំងឺអាសន្នរោគ និងជម្ងឺផ្សេងៗទៀត។

នៅឆ្នាំ ២០០៣ អង្គការសុខភាពពិភពលោកដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងហ្សឺណែវ ត្រូវបានរៀបចំជាការិយាល័យប្រទេសចំនួន ១៤១ ដែលត្រូវរាយការណ៍ទៅការិយាល័យប្រចាំតំបន់ចំនួន ៦។ អង្គការនេះមានសមាជិកចំនួន ១៩២ ប្រទេសនិងមានវេជ្ជបណ្ឌិត អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ អ្នកជំនាញខាងរោគរាតត្បាត អ្នកចាត់ចែង និងរដ្ឋបាលប្រមាណ ៨,០០០ នាក់នៅទូទាំងពិភពលោក។ ថវិកាដែលអង្គការមានក្នុងឆ្នាំ ២០០២-២០០៣ មានចំនួន ២.២៣ ពាន់លានដុល្លារ។

អគ្គនាយករបស់អង្គការនាពេលនោះគឺ Gro Harlem Brundtland ជាវេជ្ជបណ្ឌិតនិងជាអតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីន័រវែស។ ថវិកាភាគច្រើនបានមកពីការវាយតម្លៃប្រចាំឆ្នាំបូកនឹងវិភាគទានស្ម័គ្រចិត្តពីប្រទេសសមាជិក។​ អង្គការសុខភាពពិភពលោកទទួលបានភាពជោគជ័យជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលភាគច្រើនជាការកាត់បន្ថយភាពពិការភ្នែក និងការលុបបំបាត់ជំងឺតូចតាចដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយសភាសុខាភិបាលពិភពលោកក្នុងឆ្នាំ ១៩៨០។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការនេះត្រូវបានគេរិះគន់ចំពោះភាពយឺតយ៉ាវនៅពេលដែលជំងឺអេដស៍បានផ្ទុះឡើងនៅពាសពេញពិភពលោក។

Gro_Harlem_Brundtland_2009


ការផ្ទុះឡើងនៃវីរុសអេបូឡានៅឆ្នាំ ១៩៩៥ នៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោ ដែលបានផ្ទុះឡើងអស់រយៈពេល ៣ ខែដោយមិនដឹងខ្លួននោះ អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបង្ហាញពីការខ្វះខាតប្រព័ន្ធតាមដានសុខភាពសាធារណៈ និងការជូនដំណឹងផ្សេងៗទៅកាន់ប្រជាជន។ ដូច្នេះក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៧ អង្គការសុខភាពពិភពលោក (សហការជាមួយប្រទេសកាណាដា) បានបង្កើតបណ្តាញស៊ើបការណ៍សុខភាពសាធារណៈសាធារណៈ (GPHIN) ដែលបានទាញយកប្រយោជន៍ពីព័ត៌មាននៅលើអ៊ីនធឺរណែត ដើម្បីដំណើរការជាប្រព័ន្ធប្រកាសអាសន្នសម្រាប់ការរាតត្បាតដែលអាចកើតមាន។

ក្នុងចំណោមចំណុចខ្លាំងផ្សេងទៀត GPHIN អាចចាប់យកករណីដែលពុំបានរាយការណ៍ជាផ្លូវការ ប្រសិនបើពួកគេត្រូវបានគេបង្ហោះឡើងឬការផ្សព្វផ្សាយតាមអ៊ីនធឺណិត។​ អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបំពេញបន្ថែមរឿងនេះក្នុងឆ្នាំ ២០០០ ជាមួយបណ្តាញឆ្លើយតបការផ្ទុះឡើងជាសកល (GOARN) ដើម្បីវិភាគព្រឹត្តិការណ៍នៅពេលពួកគេត្រូវបានរកឃើញ។ GOARN បានភ្ជាប់បណ្តាញនឹងវិទ្យាស្ថានចំនួន ១២០ ជាមួយទិន្នន័យមន្ទីរពិសោធន៍ជំនាញ និងបទពិសោធន៍ផ្សេងៗដើម្បីធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីឆ្លើយតបនឹងវិបត្តិផ្សេងៗ។

World_Health_Organization_Executive_Board_Room

ការិយាល័យប្រចាំប្រទេសគឺជាទីតាំងទំនាក់ទំនងចម្បងរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកជាមួយរដ្ឋាភិបាល។ ការិយាល័យប្រទេសមួយបានផ្តល់ការគាំទ្រផ្នែកបច្ចេកទេសលើបញ្ហាសុខភាព ការចែករំលែកតាមលក្ខណៈស្តង់ដារ និងគោលការណ៍ណែនាំពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតម្រូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងតំរូវការកំរិតផ្សេងទៀតរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោក និងជូនដំណឹងឬតាមដានជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រទេសផ្សេងៗទៀតពីរបាយការណ៍នៃការផ្ទុះជំងឺនៅក្រៅប្រទេស។

ការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសត្រូវថ្លឹងថ្លែងបេសកកម្មប្រកួតប្រជែងពីរគឺ គាំទ្រ និងសហការ ជាមួយរដ្ឋាភិបាលម្ចាស់ផ្ទះ និងតំណាងឱ្យផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសសមាជិក ១៩១ ផ្សេងទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សុខភាពពិភពលោកផងដែរ។ ការិយាល័យប្រចាំប្រទេសរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកក៏បានផ្តល់ដំបូន្មាននិងការណែនាំអំពីសុខភាពសាធារណៈដល់ការិយាល័យទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសថែមទៀតផង៕

675px World_Health_Organisation_building_south_face_2

ប្រភព៖ columbia.edu