អ្នកស្រី ដេត ម៉ាលីណា! បានបង្ហោះសារបែបនេះថា សារពត៍មានខ្លះដែលចុះបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំទាំងអស់បេីនៅបន្តចុះពត៍មានមិនពិតខ្ញុំនិងដាក់ពាក្យ…

នេះបេីយោងតាមការបង្ហោះរបស់ អ្នកស្រី ដេត ម៉ាលីណា បាននិយាយបែបនេះថា៖ ការពិតមាននាងខ្ញុំនិងបញ្ចេញភស្តិតាងអ្នកដែលបានចោទនិងគំរាមខ្ញុំថានិងធ្វេីអោយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានការយល់ច្រលំមកលេីរូបខ្ញុំមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះពិតជាថោកទាបខ្លាំងណាស់ដែលហ៊ានបំភាន់ការពិតមកលេីរូបនាងខ្ញុំនិងមិត្តភក្ត័របស់ខ្ញុំថា

ជាសាហាយស្មន់និងគ្នាទាំងដែលពួកខ្ញុំមិនបានមានទំនាក់ទំនងអ្វីលេីសពីមិត្តភក្តិទាល់តែសោះ​ហេីយសារពត៍មានខ្លះដែលចុះបង្ខូចឈ្មោះខ្ញុំទាំងអស់បេីនៅបន្តចុះពត៍មានមិនពិតខ្ញុំនិងដាក់ពាក្យបណ្តឹង​ មានតែមនុស្សថោកទាបទេដែលធ្វេីទង្វេីបែបនេះខ្ញុំនិងបញ្ចេញភស្តិតាងនៅថ្ងៃស្អែកមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះពិតជាថោកទាបលេីសការគិតតេីពេលណាទេីបឈប់តាមចងកម្មពារខ្ញុំបន្តទៀតផ្តាំទៅមនុស្សប្រុសដែលថោកទាបម្នាក់🙏🏻🙏🏻🙏🏻

244447699_419905516179267_5110819536839876420_n

244537101_419905486179270_86884195847653298_n

244564027_419905599512592_5963018636649438413_n

244770200_419905432845942_278911281595939674_n


245053147_419905399512612_1452579237092687217_n

245062108_419905562845929_6883066438818102265_n

Yy 1

ហហថ 1 768x1153

ហហថ 2 768x1153

1zxc