អបអរសាទរ ! ប្រទេសកម្ពុជា ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ជាប្រទេសដែលរួចរាយរាក់ទាក់ជាងគេក្នុងពិភពលោក

នេះបេីយោងតាមប្រភពព័ត៌មានគឺគេហទំព័រ Rough Guide ដែលជាគេហទំព័រទេសចរណ៍ធំមួយរបស់ប្រទេស English បានចុះផ្សាយថា ប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវបានអ្នកអាន និងតាមដានគេហទំព័រ Rough Guide ធ្វេីការបោះឆ្នោតគាំទ្រអោយទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់លេខ១ ដែលជាប្រទេសដែលរួចរាយ រាក់ទាក់ជាងគេក្នុងពិភពលោក។

គួរបញ្ជាក់ផងដែលថា អ្ន​កបោះឆ្នោតក្នុងគេហទំព័រនេះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នក ទេសចរណ៍ទាំងអស់។ ក្នុងនោះផងដែល គេហទំព័រមួយនេះក៏បានបញ្ចេញមតិផងដែលថា៖ "រហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាគឺជាចម្លើយកំពូលនៅក្នុងការស្ទង់មតិរបស់យើងហើយជាជម្រើសដ៏មានប្រជាប្រិយក្នុងចំណោមបុគ្គលិក Rough Guides និងអ្នកតាមដានតាម Twitter ដូចគ្នា"

ដោយឡែក ក្នុងនោះក៏មានអ្នកគាំទ្របណ្តាញសង្គម Twitter របស់គេហទំព័រ Rough Guide ក៏បាននិយាយបែបនេះថា៖ "ពួកគេបានឆ្លងកាត់ភាពលំបាកច្រេីន ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏នៅតែមានស្នាមញញឺមនៅលេីផ្ទៃមុខគេដែរ។"

Cambodia Flag Waving Cloudy Sky Background Realistic 3d Illustration

244449826_388842469396698_4257956072018764348_n


89346406_106139394333675_7729696227939319808_n

174593470_281838280097118_1981156191833716023_n

243041957_395307175416894_7482811725580837938_n

Asxz

ប្រភព៖ យូរ៉ាយ Uriah Lyford