ធ្លាប់ទិញគ្រឿងសមុទ្រនៅ ត្រឡោកបែក ទេ? ឥលូវទេីបដឹងកាពិត ហូបទៅគ្រោះថ្នាក់ណាស់…!!!

នេះបេីយោងតាមគរណីហ្វេសបុកមួយដែលមានឈ្មោះថា Bo Phaktra បាននិយាយបែបនេះថា៖ "ធ្លាប់ទិញគ្រឿងសមុទ្រនៅ ត្រឡោកបែក ទេ? ឥលូវទេីបដឹងកាពិត😱 ហូបទៅគ្រោះថ្នាក់ណាស់😳 មន្ត្រីក.ប.ប. បានរកឃើញបង្គា និងបង្កងទឹកសាបមានចាក់បញ្ចូលចាហួយប្រមាណ ៥០គីឡូក្រាមនៅរាជធានីភ្នំពេញ ដែលស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវលេខ ៥៩៨ (ផ្លូវត្រឡោកបែក) សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ ។

នៅក្នុងប្រតិបត្តិការនេះ មន្ត្រីជំនាញមិនបានរកឃើញសារធាតុ Formaline លើគ្រឿងសមុទ្រទាំងនោះឡើយ តែបានរកឃើញថាបង្គា និងបង្កងទឹកសាបចំនួន ៥០.៥០គីឡូក្រាម មានចាក់បញ្ចូលសារធាតុចាហួយដើម្បីកេងប្រវ័ញ្ចលើប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកប្រើប្រាស់។"

244474467_591492435519934_9060648031738993434_n

244507029_591492318853279_8618267380235652714_n

244660364_591492392186605_7610258726817059374_n


244684147_591492245519953_2845052366863471377_n

244768726_591492398853271_1922406315155208823_n

244833941_591492252186619_7610195204281036273_n

245013951_591492295519948_512250544220065553_n

245538674_591492472186597_2453430420120556672_n