គួរអោយសង្វែកណាស់ ! សូមចូលរួចរំលែកទុ.ក្ខដ៏ក្រៀមក្រំ ពេលនេះលោកឪពុករបស់ លោក ករុណា ពេជ្រ បានទទួល…!!!!

គួរអោយសង្វែកណាស់ ! សូមចូលរួចរំលែកទុ.ក្ខដ៏ក្រៀ.មក្រំ ពេលនេះលោកឪពុករបស់ លោក ករុណា ពេជ្រ បានទទួលអ.និ.ច្ចក.ម្មហេីយ។ នេះបេីយោងតាមគរណីហ្វេសបុក របស់លោក ករុណា ពេជ្រ ដែលមានឈ្មោះថា Karona Pich បានបង្ហោះបែបនេះថា៖

"ប៉ាខ្ញុំ ទៅចោល ខ្ញុំហើយ សូមប៉ាទៅអោយបានសុខណា បើមានជាតិក្រោយ កូនសុំកើតជាកូនប៉ាទៀត ហើយស្ថិតក្នុងគ្រួសារមួយដែលពោរពេញដោយសុភមង្គលណាប៉ា ណា"

144982415_3751369114940613_839128867354137073_n

193503684_318655663155206_233396311622478237_n

194126341_318655576488548_7305388658971766043_n

243263815_401573181530120_4889856151797508220_n


244705016_402416028112502_2456935023302564721_n

244746032_404624727891632_972009699590529939_n

244834320_404624707891634_1474843290043907634_n

245713812_407154064305365_8290309658824001292_n

Qwszxc