ឃើញហើយគួរឱ្យខ្លាច បាបបុណ្យគឺមានពិតជាតិហ្នឹង មិនចាំជាតិក្រោយឡើយ

បាបបុណ្យមានពិត ជាតិហ្នឹង មិនចាំជាតិក្រោយឡើយ

បាបហើយនិងបុណ្យ មិនអាចបូកដក ទូទាត់គ្នាបានឡើយ ត្រូវចាំថា អ្នកធ្វើអ្វី ប្រព្រឹត្តអ្វី លើអ្នកដទៃ នោះថ្ងៃណាមួយ បាបនោះនឹងត្រឡប់មករកអ្នក ឬអាចធ្លាក់លើក បងប្អូន កូនចៅអ្នកវិញមិនខាន គឺទទួលក្នុងជាតិហ្នឹង មិនចាំជាតិក្រោយឡើយ។

បាបកម្មទាំងឡាយណា ដែលអ្នកបានប្រព្រឹត្តឡើងមក វានឹងតបមកវិញភ្លាមៗ គ្មានការអនុគ្រោះទេ បើទោះជាម្ចាស់កម្មនោះមិនចងកម្ម តែកម្មដែលអ្នកបានសាង វាមិនដែលភ្លេចអ្នកទេ។ ត្រូវចាំថា ហេតុអ្វី ជីវិតអញគ្មានក្ដីសុខ ហេតុអ្វីជីវិតអញជួបតែទុក្ខ គ្រប់យ៉ាង វាជាកម្ម ដែលបានហុចផលមកវិញ។

សូមកុំទៅសាងកម្មពៀរវេរា ឬធ្វើបាបអ្នកណាអី យើងក៏ចង់បានក្ដីសុខ គេក៏មិនចង់ជួបទុក្ខនោះដែរ ដូច្នេះ គួរតែចេះសន្សំកុសលផលបុណ្យឱ្យបានច្រើន ដើម្បីក្ដីសុខជាតិនេះ និងតទៅជាតិមុខ។

ការដែលមានកម្មតាមជាប់ប្រាណ វាមិនមែនជារឿងដែលគាប់ប្រសើរឡើយ។

49175153_557241394687550_6339356370092949504_n

49206532_557241351354221_6109058587298889728_n

49346005_557241504687539_3205024812409815040_n

49348779_557241588020864_4264424864435142656_n

49431912_557241461354210_7673927671033626624_n

49505652_557241364687553_1381382420082720768_n

49513279_557241434687546_2312123887782985728_n

49575735_557241274687562_5972772394459201536_n

49676403_557241484687541_2168393606086262784_n

49781282_557241534687536_2433490695676231680_n

49833669_557241568020866_6561308421545525248_n

49946625_557241304687559_7082916673337950208_n