ជំនាញកែរូបស្គមទៅធាត់យ៉ាងស្ទាត់ជុំនាញ របស់លោក Jay Tee

លោក Jay Tee ជនជាតិអាហ្សង់ទីន(Argentina) គឺជាសិល្បករមួយរូបដែលមានគំនិតឆ្នៃប្រឌិតខ្ពស់ ដោយឡែករូបជាច្រេីនដែរគាត់បានបង្កេីតឡេីងគឺប្រេី Photoshop ហេីយពីស្គមទៅធាត់ ដែលមេីលទៅអស្ចារ្យមែនទេ។

ព័​ត៍​មាន​បន្ថែម៖ jaytee-faartist​ | instagram

#1

Jay Tee 01

#2

Jay Tee 02

#3

Jay Tee 03

#4

Jay Tee 04

#5

Jay Tee 05

#6

Jay Tee 06

#7

Jay Tee 07

#8

Jay Tee 08

#9

Jay Tee 09

#10

Jay Tee 10

#11

Jay Tee 11

#12

Jay Tee 12

#13

Jay Tee 13

#14

Jay Tee 14

#15

Jay Tee 15

#16

Jay Tee 16

#17

Jay Tee 17

#18

Jay Tee 18

#19

Jay Tee 19

#20

Jay Tee 20

#21

Jay Tee 21

#22

Jay Tee 22

ប្រភព៖​ boredpanda.com