រូបភាពទាំង ១៧សន្លឹកដែលបង្ហាញថា គ្មាននរណាម្នាក់ស្រលាញ់យើងស្មើរនឹង ឪពុកម្តាយរបស់យើងនោះទេ!

សេចក្តីស្រលាញ់ចុងក្រោយគឺជាអ្វីដែលមានតែឪពុកម្តាយរបស់យើងប៉ុណ្ណោះដែលអាចផ្តល់ឱ្យយើងបាន។ ហើយជាភស្ដុតាងនៅលើអ៊ិនធរណេតមានរូបភាពជាច្រើនរបស់ម្ដាយធ្វើម្ហូប​ និងដេរសំលៀកបំពាក់សម្រាប់កូនស្រី និងឪពុករបស់ពួកគេសាងសង់ផ្ទះដើមឈើ និងធ្វើសំលៀកបំពាក់គ្រួសាររីករាយបំផុតសម្រាប់បុណ្យ Halloween ។

ដូច្នេះនៅទីនេះ Bright Side បានលើកយករូបភាពមួយចំនួនដើម្បីចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នា!

#1

1

#2

2

#3

3

#4

5

#5

6

#6

7

#7

8

#8

9

#9


11

#10

12

#11

13

#12

14

#13

15

#14

16

#15

19

#16

20

#17

22

ប្រភពដើម៖ Bright Side

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Crusher