ប្លែកអារម្មណ៍ណាស់បទរាំវង់Remixថ្មីរបស់តូនី កែវមានសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីដែលស្លៀកពាក់ដោយបរទេស គេស្រលាញ់វប្បធម៍និងប្រពៃណី……(មានវីដេអូ))

ប្លែកអារម្មណ៍ណាស់បទរាំវង់Remixថ្មីរបស់តូនី កែវមានសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីដែលស្លៀកពាក់ដោយបរទេស គេស្រលាញ់វប្បធម៍និងប្រពៃណីខ្មែរយើងណាស់

Photo_2019 08 12_19 22 44

ពិតជាប្លែកអារម្មណ៍មែនទែនជាមួយនិងបទរាំវង់Remixថ្មីរបស់តូនីកែវដែលមានបទរាំវង់ជាច្រើនរួមបញ្ចូលគ្នាជាបទមួយដោយនៅក្នុងវីដេអូក៏មានជនបរទេសស្លៀកសំលៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរហើយរាំបទរាំវង់យ៉ាងស្រុះគ្នាទៀត។

Photo_2019 08 12_19 22 36

 

1

ពិតជារំភើបណាស់ដែលបរទេសស្រលាញ់វប្បធម៍និងប្រពៃណីរបស់យើង សូមជួយ Share លើកទឹកចិត្តនិងគាំទ្រពួកគាត់ទាំងអស់គ្នា

ទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នា

 

https://www.youtube.com/watch?v=jzdYpuJYVJI