បន្ទាប់ពីអានវាតើអ្នកនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកទេ ?ស្ត្រីដែលព្រមទទួលទុក្ខលំបាកគ្រប់បែបយ៉ាងនោះគឺម្តាយយើង

បន្ទាប់ពីអានវាតើអ្នកនឹងស្រក់ទឹកភ្នែកទេ ??

ស្ត្រីដែលព្រមធ្វើគោធ្វើសេះព្រមទទួលទុក្ខលំបាកគ្រប់យ៉ាងនោះគឺជាម្តាយអ្នក។តើអ្នកមិនអាចស្រឡាញ់គាត់បន្តិចទេឬយ៉ាងដូចម្តេច?

ពេលអាយុ ៣ ឆ្នាំម៉ាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់អ្នក។

នៅអាយុ ១០ ឆ្នាំ៖ ម៉ាក់គ្រាន់តែធម្មតា។

នៅពេលខ្ញុំមានអាយុ ១៦ ឆ្នាំ៖ ម៉ាក់អ្នកពិតជារំខានណាស់។

នៅអាយុ ១៨ ឆ្នាំខ្ញុំចង់ចាកចេញពីផ្ទះនេះ។

អាយុ ២៥ ឆ្នាំ៖ ម៉ាក់អ្នកនិយាយត្រូវនៅពេលនោះ។

នៅអាយុ ៣០ ឆ្នាំខ្ញុំចង់ទៅផ្ទះម៉ាក់ខ្ញុំ។

អាយុ ៥០ ឆ្នាំ៖ ខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់ម៉ាក់ខ្ញុំទេ។

អាយុ ៧០ ឆ្នាំ៖ ដរាបណាម្ដាយខ្ញុំនៅតែអាចនៅទីនេះខ្ញុំសុខចិត្តលះបង់អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើម្បីម្ដាយខ្ញុំ។

សម្រាប់ម៉ាក់អ្វីដែលយើងនិយាយភាគច្រើនគឺ៖

"ម៉ាក់តើសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្ញុំនៅឯណា?"

"ម៉ាក់តើយើងនឹងមានអ្វីសម្រាប់អាហារពេលល្ងាច?"

"ម៉ាក់តើខ្ញុំអាចចេញទៅក្រៅបានទេ?"

"ម៉ាក់ខ្ញុំឃ្លានណាស់" ។

សម្រាប់ប៉ាពាក្យដែលនិយាយច្រើនបំផុតគឺ៖

"ប៉ាតើម្ដាយខ្ញុំនៅឯណា?"

Wncy Mommy Me Header Graphic

យើងទាំងអស់គ្នាមានម្តាយល្អម្នាក់យើងគួរតែស្រលាញ់គាត់អោយបានច្រើន។

សក់ពណ៌សនៅលើក្បាលម្តាយខ្ញុំក៏មានច្រើនជាងឆ្នាំមុនដែរ!ខ្ញុំសូមជូនពរអោយម្តាយខ្ញុំមានសុខភាពល្អ។

យើងមានម្តាយតែមួយតើយើងមិនអាចស្រឡាញ់គាត់ទេឬយ៉ាងម៉េច?

ពេលខ្ញុំឈឺម្ដាយខ្ញុំនិយាយថា៖ កុំបំភ័យគាត់អី។

ពេលញ៉ាំបាយម្តាយខ្ញុំនិយាយថា៖ កុំបារម្ភគាត់អីញុំទៅ។

នៅពេលខ្ញុំរៀបការម្តាយរបស់ខ្ញុំបាននិយាយថា៖ កុំនឹកគាត់អី។

ពេលម្តាយខ្ញុំឈឺម្តាយខ្ញុំនិយាយថា៖ ម៉ាក់សុខសប្បាយទេកុំបារម្ភអី ។

ខ្ញុំមានម្តាយល្អសូមកុំធ្វើឱ្យគាត់ឈឺចាប់។

បើថ្ងៃណាមួយពេលដែលម្តាយឈរនៅតែមិនស្ថិតស្ថេរហើយដើរហើយដើរទៅ។

សូមចាប់ដៃគាត់យ៉ាងណែនហើយដើរជាមួយគាត់យឺត ៗ ។

ដូចគាត់កំពុងកាន់អ្នកកាលពីនៅតូចដូច្នេះដែរ។

សូមជូនពរម្តាយនៅក្រោមមេឃទាំងអស់មានសុខភាពរឹងមាំហើយជាម្លប់ដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នា។កូនស្រលាញ់ម៉ាក់៕

អត្ថបទ៖Calvin onlyu

5c07807c6253c327992044

Becoming Mama Fertility Challenges

Ff2842217f94d47c930b3011ea2b2541

Mommydaughterblogtitle

Positive Mommy Mindset Ona Praderas 1170x900