គូស្នេហ៍មួយគូរនេះថត Pre-wedding ប្លែកៗបេីឃេីញហេីយមិនហ៊ានថតតាមទេ

មនុស្សគ្រប់គ្នាតែងតែចូលចិត្តអបអរសាទរឱកាសពិសេសៗជាមួយរូបថតដែលគួរឱ្យស្រឡាញ់។ វាជាការជួយចែករំលែកពេលវេលាពិសេសៗរបស់ពួកគេជាមួយមនុស្សសំខាន់ ហើយក៏បង្កើតបានជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលនឹងមានរយៈពេលយូរឆ្នាំ។

ហើយខណៈពេលដែលមនុស្សម្នាភាគច្រើនងាកទៅរក Pinterest ដើម្បីស្វែងរកគំនិតមុនពេលពួកគេកក់អ្នកថតរូបរបស់ពួកគេ ជារឿយៗគេច្រេីនតែភ្លេចបន្ថែមគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនខ្លះៗ។ ជាលទ្ធផល វាអាចមានដូចជា ការធ្វេីមាតុភាព ទារកងូតទឹក និងរូបថតភ្ជាប់ពាក្យជាដេីម។ តែជាសំណាង នៅតែមានមនុស្សដែលមានគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនហើយមិនខ្លាចបង្ហាញរូបភាពរបស់ពួកគេ។

ព័ត៌មានបន្ថែម៖ Facebook

#1

Engagement Photos 1

#2

Engagement Photos 2

#3

Engagement Photos 3

#4

Engagement Photos 4

#5

Engagement Photos 5

#6

Engagement Photos 6

#7

Engagement Photos 7

#8

Engagement Photos 8

#9

Engagement Photos 9

#10

Engagement Photos 10

#11


Engagement Photos 11

#12

Engagement Photos 12

#13

Engagement Photos 13

#14

Engagement Photos 14

#15

Engagement Photos 15

#16

Engagement Photos 16

#17

Engagement Photos 17

#18

Engagement Photos 18

#19

Engagement Photos 19

#20

Engagement Photos 20

#21

Engagement Photos 21

#22

Engagement Photos 22

ប្រភព៖ BoredPanda