មនុស្សស្រីរៀបការយឺត ឬ មិនរៀបការ មិនហៅថា អភ័ព្វទេ !

មនុស្សស្រីរៀបការយឺត ឬ មិនរៀបការ មិនហៅថា អភ័ព្វទេ !

តែបើរៀបការខុស ឬ យកប្តីខុស នោះទើបហៅថា អភ័ព្វ !

69333431_476278382951654_3117179631556362240_n

មនុស្សស្រីអាយុច្រើន ជាចំណីភ្នែករបស់មនុស្សជុំវិញខ្លួន

តែកុំខ្វល់នឹងសំដី និង ខ្សែភ្នែក របស់ពួកគេ ព្រោះពួកគេមិនអាចផ្តល់សុភមង្គលឲ្យយើងបានទេ ក្រៅពីសំដីដែលរសាត់តាមខ្យល់ប៉ុននោះ ។

សុភមង្គលស្ថិតលើការគិត និង ការជ្រើសរើសរបស់យើង មិនមែនស្ថិតលើការគិត ឬ ពាក្យ បន្តុះបង្អាប់ របស់អ្នកដទៃឡើយ !

អ្វីដែលសំខាន់គឺត្រូវធ្វើអោយខ្លួនឯងមានសុភមង្គល!មិនមានអ្នកណាអោយយើងខ្ចីសុភមង្គលនោះឡើយ!ហើយក៏មិនមែនអ្នកទាំងនោះមកនៅមើលថែឬមកចិញ្ចឹមយើងដែរ។

កុំព្រោះតែពាក្យសម្តីរបស់អ្នកដទៃហើយបង្ខំខ្លួនឯងអោយរៀបការនឹងមនុស្សដែលខ្លួនឯងមិនស្រលាញ់នោះ!កុំខ្វល់នឹងសម្តីរបស់អ្នកដទៃពេកវាអាចធ្វើអោយយើងឈឺខ្លួនឯងបាន។

អ្នកណាថាមិនបានរៀបការអភ័ព្វនោះ?រៀបការមនុស្សខុស មនុស្សដែលមិនស្រលាញ់់មិនយកចិត្តទុកដាក់ ដើរលេងប៉ោឡែមិនចូលផ្ទះនៅខាងក្រៅមានស្រីអានឹងបានហៅថាអភ័ព្វ។


បើរៀបការប៉ះចំមនសុ្សបែបៗនឹងអីសុខចិត្តមិនការវាល្អជាងកុំអោយឈឺជាងមុនទៀតអី

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

69425522_476278332951659_3654486439787233280_n

69653670_413969939241684_189437336545656832_n

69758798_476278286284997_3386023255478370304_n

69814073_476279389618220_8333137500939747328_n