១០ ប្រយោគសម្រាប់រង្វង់មិត្តភក្តិ! ពេលខ្លះវាមិនស្រួលទេគ្រាន់តែមិនចង់និយាយច្រើនពេក

១០ ប្រយោគសម្រាប់រង្វង់មិត្តភក្តិ! ពេលខ្លះវាមិនស្រួលទេគ្រាន់តែមិនចង់និយាយច្រើនពេក

១. តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលគិតថាយើងអាចឈានដល់ទីបញ្ចប់តើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់គិតថាយើងល្អជាងការពិតពួកគេគិតថាវាអញ្ចឹង។

២ គ្មានអ្នកណាម្នាក់ចង់លះបង់នោះទេ!មិនមែនដោយសារពួកគេមិនចូលចិត្តឬដោយសារពួកគេមិនស្រឡាញ់ទេ!ប៉ុន្តែពួកគេមានការខកចិត្តគ្រប់គ្រាន់ហើយការយកចិត្តទុកដាក់និងក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេបានអស់កំលាំង។

៣, ខ្ញុំមិនអាចឈប់និយាយអំពីការបែកបាក់គ្នាបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចជួយបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ទៅ។

៤, នឹកឃើញអ្នកណាម្នាក់, ញញឹមហើយបន្ទាប់មកក៏បាត់បង់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតើមានមនុស្សប៉ុន្មាននាក់ដែលអ្នកគិតថានឹងមិនក្បត់អ្នកគឺទាញយកផលប្រយោជន៍ពីគំនិតរបស់អ្នក។

60014492_2193808147371286_316498377720201216_n

៥, ពេលវេលាប្រាប់ខ្ញុំថាអារម្មណ៍អាចរសាត់បានបើអ្នកនិយាយវាអ្នកមិនអាចរាប់បានទេមនុស្សស្រលាញ់អាចផ្លាស់ប្តូរបាន។

៦, ពេលខ្លះមិនស្រួលទេគ្រាន់តែមិនចង់និយាយ។ ដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាត្រជាក់បំផុតគឺគ្រាន់តែជាបេះដូងរបស់មនុស្សការបន្ទាបខ្លួនបំផុតគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ប៉ុណ្ណោះ។

៧, ពាក្យខ្លះសមរម្យសម្រាប់រលួយក្នុងបេះដូងការឈឺចាប់ខ្លះសមរម្យសម្រាប់ភាពស្ងៀមស្ងាត់និងភ្លេច។


៨ មិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែសាកសមនឹងវ័យចំណាស់ជាមួយអ្នកទេ។ មនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានគេនាំឱ្យធំឡើងអ្នកខ្លះត្រូវបានគេនាំឱ្យរស់នៅជាមួយគ្នាអ្នកខ្លះត្រូវបានគេចងចាំពេញមួយជីវិត។

៩. ការខកចិត្តមិនដែលធ្វើឱ្យខ្ញុំខកចិត្តទេរាល់ពេលដែលខ្ញុំធ្ងន់ធ្ងរខ្ញុំពិតជាខកចិត្ត។

១០, ខ្ញុំមិនដែលទុកសារអោយអ្នកទេហើយក៏មិនដែលផ្តើមគំនិតរកអ្នកដែរដោយឃើញថាអ្នកនឹងដើរកាត់ដោយស្នាមញញឹមសូម្បីតែអ្នកដើរកាត់ដោយសើចក៏មិនបានសើច!មិនមែនមកពីខ្ញុំធ្វើរឹកអីទេ!តែមកពីកាលនោះអ្នកបានមើលរំលងភាពល្អរបស់ខ្ញុំនឹងការយកចិត្តទុកដាក់របស់ខ្ញុំ។

ប្រែសំរួលដោយ៖Calvin

57325190_2156779791074122_2420873451855151104_n

59931561_2193090137443087_5436666914350825472_n

60044403_2193090100776424_191610886350176256_n

60136571_2193090070776427_1944159436645859328_n

60138997_2193089994109768_4902315400101888000_n