២៥រូបភាពមុននិងក្រោយ បង្ហាញថានឹងមានអ្វីដែលកើតឡើងនៅពេលអ្នកឈប់ផឹកគ្រឿងស្រវឹង

ផលប៉ះពាល់ជាក់ស្តែងនៃជាតិអាល់កុលលើរាងកាយ គឺសម្ពាធឈាមលេីងខ្ពស់ (លើសឈាម) ដែលបង្កើនហានិភ័យនៃការគាំងបេះដូង ឬដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាល ខូចថ្លើម និងបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺមហារីក។

ផលប៉ះពាល់មួយទៀតដែលអ្នកមិនសូវកត់សម្គាល់ គឺវាអាចឱ្យយេីងឡេីងទំងន់។ នៅពេលដែលអ្នកបោះបង់ចោលការសេពគ្រឿងស្រវឹង ការផ្លាស់ប្តូររូបរាងកាយគឺគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើល។ សូមក្រឡេកមើលរបស់ទាំងនេះ មុននិងក្រោយ នៃជាតិអាល់កុលដើម្បីមើលថាតើយើងអាចក្លាយជាយ៉ាងណា។

#1

Drinker 01

#2

Drinker 02

#3

Drinker 03

#4

Drinker 04

#5

Drinker 05

#6

Drinker 06

#7

Drinker 07

#8

Drinker 08

#9

Drinker 09

#10

Drinker 10

#11

Drinker 11

#12

Drinker 12

#13


Drinker 13

#14

Drinker 14

#15

Drinker 15

#16

Drinker 16

#17

Drinker 17

#18

Drinker 18

#19

Drinker 19

#20

Drinker 20

#21

Drinker 21

#22

Drinker 22

#23

Drinker 23

#24

Drinker 24

#25

Drinker 25

ប្រភព៖ BoredPanda