ពិតជាកម្រមែន រកឯណាបានសត្វដែលមានមុខមាត់ដូចអីក៏ដូចយ៉ាងនេះ!!! ឃើញហើយចង់យំក៏យំមិនកើត ចង់សើចក៏សើចមិនចេញដែរ!

យោងតាមការសិក្សាមួយបាននិយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាមានយ៉ាងហោចណាស់ ៧យ៉ាងដែលស្រដៀងគ្នា នៅលើពិភពលោក ហើយមនុស្សទាំងនោះអាចរស់នៅក្នុងជ្រុងណាមួយនៃភពផែនដីរបស់យើងហើយពួកគេមើលទៅស្រដៀងយើង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងក៏អាចជួបអ្វីផ្សេងដែលមានរូបរាងស្រដៀងនឹងយើងផងដែរ​ ដូចសត្វមួយចំនួនជាដើម។

ផ្អែកតាមគេហទំព័រ Bright Side បានប្រមូលរូបថតសត្វចំនួន ១៨ សន្លឹកដែលមានមុខ មាត់ស្រដៀងទៅនឹង អ្នកល្បីល្បាញមួយចំនួន។ ជឿជាក់ថា នៅពេលដែលអ្នកបានឃើញហើយ នឹងលាន់មាត់ថា " Wow ដូចអីក៏ដូចយ៉ាងនេះលោក "!

18. Thomas Brodie-Sangster

1

17. David Duchovny

2

17. Taylor Momsen

3

15. Cher

4

14. Julia Roberts

5

13. Eric Stonestreet

6

12. Rowan Atkinson

7

11. Miley Cyrus

8

10. Michael Cera

9

9. Kanye West


10

8. Adrien Brody

11

7. Samuel L. Jackson

12

6. Adam Driver

13

5. Laura Dern

14

4. Taylor Lautner

15

3. Adrien Brody

16

2. Richard Branson

17

1. Ron Perlman

18

តើអ្នកធ្លាប់បានជួបភាពស្រដៀងគ្នាបែបនេះដែរទេ? ចែករំលែករូបថតរបស់អ្នកជាមួយពួកយើងនៅក្នុងមតិយោបល់!

ប្រែសម្រួលដោយ៖ ហ៊ាត់

ប្រភពដើម៖ Bright Side