រូបភាពគួរឱ្យអស់សំណើចបំផុតដែលឈ្នះពានរង្វាន់ប្រចាំឆ្នាំ២០១៩ក្នុងការប្រកួតថតរូបសត្វព្រៃបែបកំប្លែង

កម្មវិធីប្រកួតពានរង្វាន់ថតសត្វព្រៃបែបកំប្លែង បានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីជ្រើសរើសរូបថតដែលធ្វើអោយអ្នកមើលមានភាពសប្បាយរីករាយពោរពេញដោយក្តីសង្ឃឹម ។ រូបថតទាំងនោះគឺជារូបសត្វព្រៃកំពុងធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយដែលប្លែកៗហើយសប្បាយ។ គោលបំណងមួយទៀតនៃការប្រកួតប្រជែងនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីជំរុញការអភិរក្សសត្វព្រៃ។

Funpic

ឆ្នាំនេះរូបភាពសត្វព្រៃគួរអោយអស់សំណើចបំផុតបានត្រូវបានជ្រើសរើសសម្រាប់ឆ្នាំ ២០១៩ ហើយរូបថតឈ្នះពានរង្វាន់ទាំងនោះ នៅតែបន្តរធ្វើឱ្យអ្នកទស្សនា មានអារម្មណ៍រីករាយជាមួយ នឹងរូបភាពសត្វដែលគុណភាពច្បាស់ ទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងភាពកំប្លែង។

រូបភាពខាងក្រោមជារូបដែលបានពានរង្វាន់សម្រាប់ឆ្នាំនេះ៖

#1

PicAward1

#2

PicAward2

#3

PicAward3

#4

PicAward4

#5

PicAward5

#6

PicAward6

#7

PicAward7

#8

PicAward8

#9

PicAward9

#10

PicAward10

 

#11

PicAward11

#12

PicAward12

#13

PicAward13

 

#14

PicAward14

 

#15

PicAward15

#16

PicAward16

 

#17

PicAward17

 

#18

PicAward18

#19

PicAward19

#20

PicAward20

 

#21

PicAward21

 

#22

PicAward22

 

#23

PicAward23

#24

PicAward24

#25

PicAward25

#26

PicAward26

#27

PicAward27

#28

PicAward28

 

#29

PicAward29

Credit Photo: Comedy Wildlife Photography Awards 2019

By Geo