យកប្តីធ្វើអី ប្រុសៗមានអីអស្ចារ្យ!!!

មនុស្សស្រី : ម្ហូបខ្ញុំក៏ចេះធ្វើ ខោអាវខ្ញុំក៏ចេះបោក លុយខ្ញុំក៏ចេះរកដោយខ្លួនឯងជូតលាងផ្ទះខ្ញុំអាចធ្វើខ្លួនឯងបាន ដាល់ទាត់ធាក់ខ្ញុំក៏ចេះដែរ ទិញឥវ៉ាន់ខ្ញុំក៏ចេះ បើកបរខ្ញុំក៏ចេះ ទៅដើរលេងដាច់យប់ខ្ញុំក៏ចេះ

Woman 4210937_960_720

មានប្តីហើយខ្ញុំត្រូវជួយបោកខោអាវគេ ធ្វើម្ហូបអោយគេ បោសសំអាតផ្ទះអោយគេ ហើយត្រូវមើលថែគ្រួសារគេជំនួសគេទៀតតែអ្វីដែលក្តៅចិត្តបំផុតគេនៅនិយាយថា *ប្រុសដូចខ្ញុំ លែងលះគ្នាហើយអាចនៅរកថ្មីអាយុ១៨បាន ចំណែកឯស្រីៗដូចយើងរកបានត្រឹមតែអាយុ៨០ទេ*👸🏼🌻🌻

Web 4217452_960_720

ខ្ញុំចង់ប្រាប់អោយដឹងថា អ្នកអាចរកបានអាយុ១៨ តែពេលរៀបការហើយអ្នកត្រូវយកគេមកគោរពប្រណិបត្តិគេដូចម្ចាស់ក្សត្រីឯខ្ញុំរក៨០ ហើយទៅនៅផ្ទះគេមានអង្គរក្សហែហម គ្រប់គ្នាគោរពបូជាដូចម្ចាស់ក្សត្រីដូចគ្នាមនុស្សស្រីក៏មានផ្លូវដូចគ្នា វាឋិតត្រង់ថា តើអ្នកណាដុនដាបជាងអ្នកណា

ម្នាក់ក្លាយជាក្សត្រ ម្នាក់ក្លាយជាទាសកនោះទេ៕

Credit pictures : pixabay.com

អត្ថបទហ្វេសប៊ុក User