ស្លាកស្នាមដែលបន្សល់ធ្វើឱ្យអ្នកឈឺចាប់! ​តែសាក់ទាំងនេះ ​មិនត្រឹមតែអាចបិទបាំង តែកែប្រែធ្វើឱ្យសម្រស់ស្អាតជាងមុន

ការចាក់សាក់ ​គឺជាសិល្បៈមួយធ្វើឱ្យអ្នកមានភាពស្រស់ស្អាតថែមមួយកម្រិត ​ដោយការចាក់សាក់គឺជាម៉ូតមួយដ៏ពេញនិយមទាំងប្រុស និងស្រីនៅក្នុងសម័យ​​ Fashion  បច្ចប្បន្ននេះ។

តែការចាក់សាក់មួយចំនួននាពេលបច្ចុប្បន្ន ត្រូវបានគេយកមកកែប្រែស្លាកស្នាមដែលមាននៅលើរាងកាយទៅវិញ ​ព្រោះតែស្នាមសាក់ខ្លះពិតជាមិនអាចព្យាបាលបានទេ ​មានទាំងស្នាមផ្លែ  ស្នាមភ្លើង ​និងរបួសជាច្រើនដែលធ្វើឱ្យមនុស្សមួយចំនួនមានការឈឹចាប់ខ្លាំង។

ការកែច្នៃស្នាមសាក់ទាំងនេះមើលទៅមានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំង ​ដោយមិនត្រឹមតែអាចបិទបាំងស្នាម ​តែមើលទៅមានភាព  Fashion  ប្លែកគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍តែម្តង។

តោះ! មកទស្សនាស្នាមសាក់នៃការបិទបាំងស្នាមទាំងអស់ខាងក្រោមនេះ ៖

66703207_2071003309874615_7491911166097096704_n

66853646_2071003243207955_2171769489035624448_n

66914290_2071003606541252_5155277368834654208_n

67072252_2071003199874626_1472096261132779520_n

67081602_2071003413207938_1632011697587748864_n

67096038_2071003206541292_5368065351646969856_n

67099014_2071003366541276_7375070575129001984_n

67248809_2071003583207921_2504445582630715392_n


67260037_2071003389874607_8728571781218041856_n

67291599_2071003633207916_4050635913724690432_n

67306526_2071003499874596_9079514482392170496_n

67360523_2071003473207932_8316519602456625152_n

67369098_2071003283207951_11191589556715520_n

67406731_2071003336541279_2069209664326729728_n

67427015_2071003266541286_8416825501343023104_n

67452707_2071003446541268_8026645434946551808_n

67477285_2071003533207926_8514743222319185920_n

67537469_2071003179874628_3062709086781964288_n

67609480_2071003556541257_2349410199686610944_n

67705698_2071003329874613_3673540186022608896_n