១២ រូបភាពបង្ហាញពីបាតុភូតធម្មជាតិដែលអស្ចារ្យបំផុតដែលមួយឆ្នាំកើតមានតែម្តងប៉ុណ្ណោះ

ពិភពលោកមានរឿងរ៉ាវនិងបាតុភូតធម្មជាតិប្លែកៗជាច្រើនកើតមាននៅលើផែនដីដោយយើងមិនបានដឹងនិងមិនបានឃើញ ក្នុងនោះដែរគឹមានតែអ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត រឺអ្នកធ្វើទស្សនៈកិច្ចតែប៉ុណ្ណោះដែលបានជួប និងផ្តិតយកផ្ទាំងទស្សនីយ៍ភាពដ៏ល្អឯកចែកជូនបងប្អូនទស្សនា។ វាមិនមែនជារូបភាពកាត់តរឺរចនាអ្វីឡើយគឺជាផ្ទាំងរូបភាពដែលថតបានជាក់ស្តែង ហើយទិដ្ឋភាពនេះមិនចេះតេកើតមានគ្រប់រដូវកាលនោះទេ។

Bright Side បានចងក្រងនៅប្រត្តិទិនដែលភ្ជាប់ជាមួយនិងផ្ទាំងរូបភាពដ៏ស្រស់ស្អាតដែលរំរងរូបភាពជាក់ស្តែងនៃបាតុភូតធម្មជាតិមានពិតនៅលើពិភពលោក។លោកអ្នកច់ងទៅទស្សនាកន្លែងណាមួយអាចចូលទៅមើលដើម្បីកំណត់ថាតើលោកអ្នកចង់មានដំណើរកំសាន្តនៅទីណាហើយពេលណា?

នៅក្នុងខែមករា : ពពុះទឹក​កកនៅបាតបឹង​  Abraham​ នៅប្រទេសកាណាដា​ Alberta

នៅខែកុម្ភៈ ជ្រោះភ្នំភ្លើង រដ្ឋកាលីហ្វូញ៉ា USA

នៅខែមីនា : ការហោះហើររបស់បក្សីទាំងហ្វូងៗ នៅ UK

នៅខែមេសា: រដូវផ្ការីករបស់ផ្កា Wisteria នៅប្រទេសជប៉ុន

នៅខែឧសភា: សត្វអំពិលអំពែកផ្តុំគ្នា Great Smoky Mountains National Park, USA

នៅខែមិថុនា: សត្វពពែឡើងដើមឈើ ប្រទេសម៉ារ៉ុក

នៅចន្លោះខែមិថុនានិងខែកក្កដា : ព្រះអាទិត្យរះនៅពាក់កណ្តាលយប់​ ប្រទេស Norway

 

 

នៅចន្លោះខែកក្កដានិងខែសីហា: បឹងទឹកកក Osoyoos British Columbia, Canada

នៅចន្លោះខែសីហានិងខែ​កញ្ញា: ផែនអំបិលកក Yuncheng, China

នៅចន្លោះខែតុលានិងខែវិច្ឆិការ: ស្លែរទឹកឥន្ទធនូ Colombia

នៅចន្លោះខែតុលានិងខែវិច្ឆិការ: វាលផ្ករីក Atacama, chile

នៅចន្លោះខែធ្នូដល់ខែកុម្ភ: ថ្មផុស នៅ Death Valley, California, USA

 

អត្ថបទៈ​ ចាន់ណា