ផ្លាស់ប្តូរហើយ! រឿងរ៉ាវទាំង ១០​ ដែលអ្នកគិតថាមិនអាច​ធ្វើបានតែត្រូវលុបបំបាត់ហើយ។

មានការរើសអើងជាច្រើនប្រភេទនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងហើយយើងមិនអាចផ្លាស់ប្តូរអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងពេលតែមួយបានទេ។ ប៉ុន្តែមានរឿងខ្លះបានផ្លាស់ប្តូរឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលនៃការផ្លាស់ប្តូរដែរ។ ហើយការផ្លាស់ប្តូរនេះគឺវាខ្លាំងក្លាហួសនិយាយ។

យើងនៅ Bright Side សូមពង្រឹងជំនឿរបស់អ្នកនាពេលអនាគត។ មនុស្សជាតិអាចផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថបន្តិចម្តង ៗ ដូចជា ជនពិការ ស្ត្រី ដោយអាចធ្វើការផ្លាស់ប្តូរពីភាពទន់ខ្សោយដែលធ្លាប់មាន។

1.​ មនុស្សស្រីនៅតែជាម្តាយល្អតែក៏អាចរឹងមាំដូចបុរស់ដែរ

2. មនុស្សមានរូបសាកមិនមេនជាជនអន់ពាល តែគេសាក់ព្រោះគេស្រលាញ់ចូលចិត្ត

3. មិនមានស្តង់ដាម៉ូតទៀតទេព្រោះយើងស្គាល់រាងនិងទំហំរាងកាយទាំងអស់។

3. ស្លៀកពាក់តាមការចូលចិត្ត

៥. ពិការភាពលែងជាហេតុផលក្នុងការសំលឹងមើលនិងចង្អុលម្រាមដៃនរណាម្នាក់ទៀត។


5. ពណ៌សម្បុរលែងជាបញ្ហា

7. ការងារផ្ទះមិនមែនតែសំរាប់មនុស្សតែមនុស្សស្រី

8. មនុស្សធាត់មិនត្រូវបានគេសើចចំអកទៀតឡើយ

9. អ្នកចេះមិនប្រាកដថាជាមនុស្សចាស់

10. កិច្ចការទាំងនេះជាករណីលេងកំសាន្តរបស់ក្មេង តែមិនមែនសុីឈ្នួល

 

អត្ថបទៈ ឃ្វីនណា