មកមើលរូបភាពទាំងនេះ! ​ទើបដឹងថាមនុស្សសព្វថ្ងៃ ដោយសារតែទូរស័ព្ទ បានទុកចោលមនុស្សជុំវិញជាទីស្រលាញ់ចោលបែបណា

ជាការពិតណាស់ ​សព្វថ្ងៃនេះទូរស័ព្ទទំនើប ​បានបង្កភាពងាយស្រួលទៅមនុស្សជាតិទាំងការទំនាក់ទំនងទៅមក និងការលេងបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមជាដើម។

ជាក់ស្តែងបើទោះបីជាវាអាចជួយដល់មនុស្សជាតិច្រើនយ៉ាង ​យ៉ាងណាក៏ដោយ ​តែឥទ្ធិពលនៃទូរស័ព្ទដៃ បានធ្វើឱ្យមនុស្សសឹងតែគ្រប់គ្នា ​រវល់តែជាមួយទូរស័ព្ទដៃ ​ប្រើពេលជាច្រើនជាមួយបច្ចេកវិទ្យា ​រហូតមិនសូវរវល់ការងារប្រចាំថ្ងៃ  ជាពិសេសថែមទាំងធ្វើឱ្យយើងបានបំភ្លេចមនុស្សជាទីស្រលាញ់នៅជុំវិញខ្លួនផងដែរ។

តោះ ​មកទស្សនារូបភាពដែលមនុស្សជាតិសព្វថ្ងៃបានទុកចោលមនុស្សពិត មករវល់តែជាមួយបច្ចេកវិទ្យាថាមានស្ថានភាពបែបណា ៖

72678380_148546633191135_3891378818446786560_n

72681618_148546796524452_3125454723570728960_n

72737202_148546803191118_6471174869231861760_n

72827598_148546719857793_8740185566059954176_n


74214502_148546713191127_116533316122836992_n

74614744_148546836524448_7334723600810770432_n

74789167_148547316524400_6797979184187572224_n

74998384_148546619857803_7224276987785773056_n

75242181_148546739857791_3637226392153751552_n

75462449_148546629857802_960603550675632128_n