នេះបានចំជាកំពូលកូន! ត្រៀមខ្លួនអោយហើយទៅសំណព្វចិត្ត ដឹងតែចប់ដោយគ្មានវាចារតែម្តង!!!

ការចិញ្ចឹមកូនអាចពិបាក និងហត់នឿយនៅពេលខ្លះ។ ប៉ុន្តែវាក៏ជារង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យមួយផងដែរ នៅពេលដែលអ្នកឃើញបុគ្គលិកលក្ខណៈកូនៗ របស់អ្នកឆ្លងកាត់លើរឿងរ៉ាវដែលពួកគេបានធ្វើ។ ហើយនៅពេលដែលអ្វីៗដែលពួកគេធ្វើគឺសម្រាប់អ្នក វាកាន់តែប្រសើរ ហើយគួរអោយស្រលាញ់បំផុត។

នៅខាងក្រោមនេះគេហទំព័រ kalib9 នឹងបង្ហាញអ្នកនូវរូបភាពមួយចំនួនដែលអាចឆក់យកបេះដូងរបស់ដោយមិនដឹងខ្លួន។ យើងជឿថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងពេញចិត្តជាក់ជាពុំខាន។

#1

1

#2

2

#3

3

#4

4

#5

5

#6

6

#7

7


#8

8

#9

9

#10

10

#11

11

#12

12

#13

13

តើរូបភាពមួយណាដែលអ្នកពេញចិត្តជាងគេ? ហើយតើអ្នកមានរូបភាពរបស់កូនតូចៗដែលកំប្លែងជាងនេះដែរទេ?​​ សូមប្រយើងទាំងអស់គ្នានៅមតិយោបល់ខាងក្រោម!

ប្រែសម្រួល៖ Crusher

ប្រភព៖ Bright Side