សើចចុកពោះ! រូបភាព ៤៨សន្លឹក ពីកំពូលអ្នកដេក ដែលថតដោយកំពូលអ្នកថតរូប ឃើញហើយទប់សំណើចមិនបាន!

ការគេង ជារឿងដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែត្រូវការ ព្រោះពេលវេលាគេងជាពេលវេលាដែលរាងកាយត្រូវការ ការសម្រាកយ៉ាងចាំបាច់មួយ ប៉ុន្តែពេលខ្លះការដែលយើងធ្វើការលើសកំណត់ ឬមិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់ អាចបណ្ដាលឱ្យយើងគេងលក់ដោយមិនបានដឹងខ្លួន ហើយរូបភាពដែលគេងលក់មិនបានដឹងខ្លួនទាំងនោះ បែរជាបង្កឱ្យក្លាយជារូបភាពដ៏អស់សំណើចទៅវិញ។

រូបថតខាងក្រោមជាកម្រងរូបថតដែលកំពូលអ្នកលួចថត តាមប្រមាញ់កំពូលអ្នកដេក ដែលមើលហើយពិតជាទប់សំណើចមិនបាន។

ទស្សនារូបភាពខាងក្រោម៖

 

រូបភាពពី Bored Panda