អ្វីខ្លះទៅជានិមិត្តរូបដំណាងប្រទេសកម្ពុជា? មកមើលរូបភាពតួអង្គស្អាតៗ អមដោយ រូបដំណាងជាតិពីទំព័រ Saint!

ចំណេះដឹងទូទៅ៖ អ្វីខ្លះទៅជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសកម្ពុជា? តើមានប្រជាពលរដ្ឋណាខ្លះបានដឹង និងស្គាល់ច្បាស់ថា សត្វ ផ្កា ដើមឈើ ឬផ្លែឈើណាខ្លះ ដែលដំណាងឱ្យប្រទេសកម្ពុជា?

ថ្មីៗនេះ ទំព័ររូបភាពត្លុក (Cartoon) មួយដែលមានឈ្មោះ Saint បានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនអមដោយតួអង្គនីមួយៗនៅក្នុងទំព័រខ្លួន ភ្ជាប់នឹងរូបភាពនិមិត្តរូបដំណាងជាតិ ដែលរូបភាពទាំងអស់ ពិតជាគួរឱ្យស្រលាញ់ និងផ្សារភ្ជាប់នឹងការស្វែងយល់ និងចែករំលែកផងដែរ។

តោះទៅស្គាល់និមិត្តរូបដំណាងជាតិខ្មែរ ទាំងអស់គ្នា ដែលរូបទាំងអស់គឺរក្សាសិទ្ធដោយទំព័រ Saint

66511905_2413010595691353_9071874998292971520_n

66583955_2413010639024682_7965726095561457664_n

66603882_2413010472358032_2717443374595440640_n

66647529_2413010335691379_1529479356374581248_n

66846557_2413010379024708_1108888091138981888_n

66849700_2413010315691381_3630945032548122624_n

67185083_2413010615691351_7400613102120599552_n