កម្រងរូបប្រៀបធៀប តួអង្គតុក្កតា និងមនុស្ស របស់ផលិតកម្ម Disney មានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណាខ្លះ?

Disney ជាក្រុមហ៊ុនយក្សមួយ ដែលបានផលិតភាពយន្ត និងគំនូរជីវចលច្រើនលើសលប់ ដែលរឿងខ្លះបានដិតក្នុងអារម្មណ៍មនុស្សមិនតិចនាក់ឡើយ ជាពិសេសគឺគំនូរជីវចល ដែលនិទានពីព្រះនាងរបស់ Disney ឬក៏ហៅថា (Disney Princess) នោះឯង។

Maxresdefault

គំនូរជីវចលរបស់ Disney ដែលមានថ្លែងពីព្រះនាងជាច្រើនដួងរបស់ Disney ត្រូវបានលើកយកមកផលិតជាសាច់រឿងសម្ដែងដោយមនុស្ស ដែលគេហៅថា Live Action ក៏ទទួលបានភាពល្បីល្បាញ និងការគាំទ្រមិនតិចឡើយ ដូចជារឿង​ Beauty And The Beast, Maleficent (Sleeping beauty), Cinderella ជាដើម។

ខាងក្រោមនេះ ជាកម្រងរូបភាពប្រៀបធៀបតួអង្គជាច្រើន ពីរូបគំនូរបែបតុក្កតា និងតួអង្គសម្ដែងដោយមនុស្ស។ តើអ្នកចូលចិត្តមួយណាជាងគេ ជួយ Comment ប្រាប់ផងណា!

១. Mulan vs Liu Yifei (រឿង Mulan)

01a4ffb5 Feb1 426b Ae28 2df4ea87bb62 Mulanfinal

២. Belle vs  Emma Watson <3  (រឿង Beauty & The Beast)

5ca4e8e892c8865e3d6fa5a3

៣. Beast vs  Dan Steven (រឿង Beauty & The Beast)

5ca4e9bf92c886316e1dd252

៤. Beast​  vs Dan Steven (រឿង Beauty & The Beast)

5ca4ea3992c88612295858e3

៥. ព្រះអង្គម្ចាស់ Charming vs  Richard Madden (រឿង Sleeping Beauty)

5ca4f3e392c8862bc30ea204

៦. Cinderella vs Lily James (រឿង Cinderella)

5ca4f20f92c8862b670d25d6

៧. Prince Phillips vs  Brenton Thwaites (រឿង Maleficent - Sleeping Beauty)

5ca50a5592c88638b405ca63

៨.  Aurora vs Elle Fanning (រឿង Maleficent - Sleeping Beauty)

5ca5097392c886386f0d80a2

៩. Maleficent vs Angelina Jolie (រឿង Maleficent - Sleeping Beauty)

5ca508c292c88664b5716342

១០. Mowgli vs Neel Sethi (រឿង The Jungle Book)

5ca5179992c88667cc464425

១១. Princess Jasmine vs Naomi Scott (រឿង Alladin)

5ca52c7c92c886407f0a82e2

១២. ​Alladin vs  Mena Massoud (រឿង Alladin)

5ceeb037594ea505ad53937e

១៣. Genie vs Will Smith (រឿង Alladin)

5ceeb208594ea534e8365982