លោកតាអាយុ ១១២ ឆ្នាំ​ ដែលជាមនុស្សចំណាស់ជាងគេលើពិភពលោក ប្រាប់ពីវិធី ធ្វើឱ្យអាយុវែង និង រឹងមាំ ទោះអាយុច្រើនក្ដី !

លោកតា Chitetsu Watanabe កើតក្នុងឆ្នាំ១៩០៧ ដោយក្នុងឆ្នាំ ២០២០ លោកតាមានអាយុ ១១២ ឆ្នាំនិង ៣៤៤ ថ្ងៃហើយ។ លោកតាគឺជា ជនជាតិ ជប៉ុន ដែលលោកតាគឺជា អតីតកសិករមួយរូប ។ អាថ៌កំបាំងដែលអាចធ្វើឲ្យគាត់មានអាយុវែងគឺ ” កុំយកកំហឹងដាក់ខ្លួន ហើយរក្សាស្នាមញញឹមជានិច្ច “។

24648468 7995555 Image M 20_1581511918884

ថ្មីៗនេះលោកតាក៏បានទទួលគាត់បានទទួលវិញ្ញា​បនប័ត្រពីឯកទគ្គកម្មពិភពលោក Guinness នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលចាស់ជរារបស់គាត់ក្នុងទីក្រុងភាគខាងជើងប្រទេសជប៉ុន ជាបុរសវ័យចំណាស់ជាងគេលើពិភពលោកផងដែរ ។


24648450 7995555 Image A 18_1581511869957

ជាពិសេសសនោះគឺកូនប្រសារស្រីរបស់លោកតាគឺតាំងពីរៀបការមកពោលគឺគាត់មិនដែលឮថាលោកតា គាត់ស្រែក គំហកនោះទេ ហើយលោកតាពិតជាស្រលាញ់កូននិងចៅខ្លាំងថែមទៀតផង ៕

24651424 7995555 Image A 1_1581516243397