សុនខមួយក្បាលនេះសំណាងណាស់ ! ដេករងចាំពេលស្លាប់ តែ វាសនាបន្តឱ្យរស់ មានសុនខមួយក្បាលទៀតប្រឹងជួយដោយសារតែ

សុនខគឺជាសត្វចឹញ្ចឹមដែលមនុស្សពេញនិយមនឹងចឹញ្ចឹមហើយអ្នកខ្លះគឺចាត់ទុកពួកវាដូចជាសមាជិកគ្រួសារថែមទៀតផង ដោយសារតែពួកវាមានញ្ញានអាចស្ដាប់មនុស្សនិយាយនិងអាចជាសត្វដែលគួរឱ្យស្រលាញមួយផងដែរ​​​ ។

ដោយឡែកពេលនេះយើងមកចាប់អារម្មណ៍ការផុសរបស់ម្ចាស់គណនីមានឈ្មោះថា Sothy Lim បានបង្ហោះសាររៀបរាប់ថា ៖

Screenshot (48)

សុនខមួយក្បាល ជាប់កៅស៊ូក្រាលថ្នល់ ដេករង់ចាំ

តែសេចក្តីស្លាប់នៅលើផ្លូវ ប៉ុន្តែសុនខអនាថោជាមិត្ត

ជួយព្រុសរហូតបានឭដល់មនុស្ស ហៅអាជ្ញាធរមក

ជួយ រហូតវាមានឱកាសបានរស់ម្តងទៀត សូម្បីតែ

សត្វក៏វាចេះជួយគ្នាដែរ ៚

(បរទេស) ។

ដោយសារតែសត្វចឹញ្ចឹមវាចេះជួយទុក្ខធុរៈបែបនេះហើយ ទើបមនុស្សយើងចូលចិត្តសិនខណាដ់ដោយសារតែវាមិនចេះនិយាយមែនពិតតែវាស្រលាញ់ម្ចាស់វាណាស់ ៕

86860305_603689943785322_6431684010744741888_n

86443917_603689867118663_5362384527253569536_n

86350241_603689680452015_726503854241218560_n

86346595_603689700452013_6517751075137650688_n

86259265_603689777118672_4402357077721219072_n

86281898_603689890451994_2893534357966815232_n