អាចម៍ផ្កាយទំហំស្មើ ភ្នំអេវឺរេស គ្រោងនឹងធ្លាក់មកលើផែនដីនាខែក្រោយដែលមានទំហំធំល្មមអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកប្រសិនបើវាបុកនឹងភពផែនដីរបស់យើង !

អាចម៍ផ្កាយដែលមានទំហំប៉ុនភ្នំអេវឺរេសកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅផែនដីនៅខែក្រោយហើយ ក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិយាយថាវាមិនអាចត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបុកជាមួយផែនដីនោះយើងទេ។

អាចម៍នោះមានឈ្មោះថា ៥២៧៦៨ (១៩៩៨ ឬ ២) ហើយវាមានទទឹងពី ១ ទៅ ២,៥ ម៉ៃល៍ហើយឆ្លងកាត់ក្នុងចម្ងាយ ៣.៩០៨.៧៩១ ម៉ៃល៍ ដោយផ្លាស់ទីក្នុងល្បឿន ១៩,៤៦១ ម៉ាយក្នុងមួយម៉ោង។

25495906 0 Image A 9_1583266484829


អាចម៍ផ្កាយនេះត្រូវបានរកឃើញដំបូងដោយអង្គការណាសាក្នុងឆ្នាំ ១៩៩៨ ហើយត្រូវបានគេនិយាយថាមានទំហំធំល្មមអាចបណ្តាលឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ពិភពលោកប្រសិនបើវាឈានមកដល់ផែនដី។

ការធ្លាក់អាចម៍ផ្កាយនេះត្រូវបានគេរំពឹងទុកថាវានឹងធ្លាក់នៅថ្ងៃ ពុធ ទី ២៩ ខែមេសាវេលាម៉ោង ៤ និង ៥៦ នាទីព្រឹក ៕

25236882 8048039 NASA_funded_Catalina_Sky_Survey_discovered_a_temporarily_capture M 18_1582743232910