ក្រសួងអប់រំចេញសេចក្ដីប្រកាសពីការសម្រាកវិស្សមកាលតូចមុនថ្ងៃកំណត់ចំពោះ សិស្ស និស្សិត ទូទាំងប្រទេស !

ដូចយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឹមានអ្នកឆ្លងវីរុស COVID-19 ចំនួន ១២ ករណីហើយគិតមកដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែ​ មីនា នេះ ។ ហើយនៅតាមគ្រឹស្ថានអប់រំមួយចំនួននៅខេត្តសៀមរាប ក៏ដូចជារាជធានីភ្នំពេញគឺត្រូវបានឈប់សម្រាកមុនថ្ងៃកំណត់ផងដែរ ។

នៅក្នុងថ្ងៃទី ១៦ ដដែលនេះ ក្រសួងក៏បានចេញសេចក្ដីប្រកាសទាក់ទងនឹងការឈប់សម្រាកវិស្សមកាលតូចចំពោះគ្រឹស្ថានអប់រំគ្រប់កម្រិត គ្រប់ប្រភេទ ទាំងសាធារណឯកជនទូទាំងប្រទេសផងដែរ ។

ចង់ដឹងមានខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមអានទាំងអស់គ្នា ៖


89722146_10221804368124149_4196844447385780224_n

89966119_10221804368564160_2398608221133602816_n