ផ្កាយបុណ្យភូមិនៅតែរះ ប៉ុន្តែរះខុសពីឆ្នាំមុនដោយសារតែ សុខភាពរបស់អ្នកស្រុកបុណ្យភូមិគឺសំខាន់ជាងអ្វីៗទាំងអស់ !

អ្នកមួយចំនួនច្បាស់ជាស្គាល់ហើយអំពីកម្មវិធី « បុណ្យភូមិ » ដែលរៀបចំដោយក្រុមភ្លើងគប់ ដែលជាពិធីបុណ្យមួយដែលបានបង្ហាញចេញនូវស្នាដៃសិល្បៈរបស់ខ្មែរ ដូចជា ក្បាច់រាំ ល្ខោនយីកេ និង ល្បែងប្រជាប្រិយ ជាដើម ។

នៅក្នុងឆ្នាំទី ៧ នៃជំនាន់បុណ្យភូមិដែលត្រូវនឹងឆ្នាំ ២០២០ នេះ ផេកផ្លូវការរបស់បុណ្យភូមិបានចេញកាលបរិច្ឆេទហើយ ស្រាប់តែពិភពលោកមានការផ្ទុះនូវ COVID-19 ទើបក្រុមការងាររបស់បុណ្យភូមិទាំងអស់សម្រេចចិត្តរំសាយកម្មវិធីនេះចោល ។

ចង់ដឹងខ្លឹមសារយ៉ាងណាសូមអាននូវសេចក្ដីប្រកាសរបស់ បុណ្យភូមិ ទាំងអស់គ្នា ៖

«ផ្កាយបុណ្យភូមិនៅតែរះ»

យើងដឹងថា អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចនឹងមានសំណួរទាក់ទងនឹងជម្ងឺកូវីដ១៩ (COVID-១៩) និងអត្ថន័យសម្រាប់បុណ្យភូមិក្នុងពេលឥឡូវនេះ។

[វត្តមានបុណ្យភូមិសំខាន់ តែសុខភាពអ្នកស្រុកបុណ្យភូមិ គឺរឹតតែសំខាន់]

បុណ្យភូមិ សូមជូនដំណឹងនេះដល់អ្នកស្រុកបុណ្យភូមិ និងប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់អោយបានដឹង និងជ្រាប។

សូមចែកចាយបន្តនូវពត៌មាននេះ ដោយដឹងថាអ្វីៗមិនអាក្រក់ពេកទេ🙂

#ផ្កាយបុណ្យភូមិនៅតែរះ


#ភ្លើងគប់ #បុណ្យភូមិ

#ឡេឡេបុណ្យភូមិ #អ្នកស្រុកបុណ្យភូមិ

#BonnPhum2020 ៕

សូមទស្សនាខ្លឹមសារពេញតាមរយៈរូបភាព ៖

90154551_2872822079476030_8587961080297291776_o

89929679_2872822099476028_3641005971964166144_o

90045257_2872822209476017_8749175864618385408_o

89966120_2872822869475951_4790357186221965312_o

89465273_2858410954250476_4430423602373853184_o

88180778_2843326605758911_5598125635634462720_o