ឈ្នះប្រាក់រង្វាន់ដ៏សន្ធឹក ទឹកប្រាក់ជាង ៦លានរៀល ពី កម្មវិធីរបស់ ទឹកសណ្ដែក Yeo’s

ទែនៗៗ! ឱកាសឈ្នះ រង្វាន់ពី Yeo’s ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបរហូតដល់ ៦,៥ លានរៀល ពីកម្មវិធី «រូបមន្ត នំបង្អែម ដ៏មានឱជារសប្រកបដោយសុខភាពផ្សំជាមួយទឹកសណ្តែក Yeo's»

កម្មវិធីនេះផ្តល់ជូនជាពិសេស ទៅដល់អ្នកដែលនិយមចូលចិត្តបង្កើតរូបមន្តបង្អែម និងភេសជ្ជៈផ្សេងៗ។ តោះ! សម្រាប់អ្នកដែលមានជំនាញ ចំណូលចិត្តក្នុងការបង្កើតនូវរូបមន្តបង្អែម និងភេសជ្ជៈថ្មីៗ ពេលនេះ អ្នកអាចបញ្ចេញគំនិត និងស្នាដៃរបស់អ្នកបានហើយ ជាមួយនឹង Yeo's ដោយគ្រាន់តែធ្វើការចុះឈ្មោះ តាមរយៈ Link ខាងក្រោមនេះ។

Screen Shot 2021 11 11 At 2.05.36 PM Copy

ដើម្បីចុះឈ្មោះចូលរួមការប្រកួត សូមចុចតាមតំណរLinkទីនេះ https://forms.gle/AhQuiqNMEjLwHohS6

របៀបក្នុងការចូលរួម ៖

- ជំហានទី១ ៖ ឡៃក៍ផេក Yeo’s Cambodia និងស៊ែរផុសនេះដាក់ជា Public

- ជំហានទី២ ៖ ប្រាប់ឈ្មោះបង្អែមដែលអ្នកចង់ ធ្វើជាមួយនឹងគ្រឿងផ្សំនៅខាងក្រោមផុសនៃការប្រកួតនៅលើហ្វេសប៊ុកផេក Yeo's Cambodia ឬផ្ញើមកកាន់ប្រអប់សាររបស់ហ្វេសប៊ុកផេក Yeo's Cambodia

- ជំហានទី៣ ៖ បំពេញបែបបទនៃការចុះឈ្មោះ (សូមមើលតំណរ Link ខាងលើ)


- ជំហានទី៤ ៖ មុខបង្អែមទាំងអស់ត្រូវដាក់ជូននៅថ្ងៃទី ២១ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១

- ជំហានទី៥ ៖ អ្នកច្នៃបង្អែមដែលល្អជាងគេ ៣រូប នឹងត្រូវបានជ្រើសរើស ដើម្បីឡើងមកចូលរួមប្រកួតកម្មវិធីចម្អិនវគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ ដែលនឹងប្រព្រឹត្តឡើងតាមរយៈការ Live ផ្ទាល់។

ដើម្បីស្វែងយល់អំពីលក្ខខណ្ឌឱ្យកាន់តែច្បាស់ សូមចូលទៅកាន់: https://bit.ly/3bguyso

Screen Shot 2021 11 11 At 2.08.35 PM

4

PM

Screen Shot 2021 11 11 At 2.05.36 PM