ហ៊ានជិះទេ! តោះមកស្គាល់ផ្លូវដ៏គ្រោះថ្នាក់និងស្រៀវឆ្អឹងខ្នងទាំង ៨ នៅលើពិភពលោក

ដោយសារតែមនុស្សទូទៅ ធ្លាប់តែធ្វើដំណើរលើដងផ្លូវធម្មតា នោះគ្មានអ្វីចម្លែកអារម្មណ៍នោះទេ ប៉ុន្តែបើក្រឡេកមកមើលផ្លូវទាង ៨ខ្សែនេះវិញ នោះអ្នកនឹងលាន់មាត់ថាពិតជាគ្រោះថ្នាក់ និងស្រៀវឆ្អឹងខ្នងបំផុត។ តើអ្នកហ៊ានធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវទាំងនេះដែរឬទេ ហើយអ្នកនឹងមានអារម្មណ៍បែបណា បើអ្នកកំពុងស្ថិតនៅលើដងផ្លូវទាំងនោះ?

3

ខាងក្រោមនេះគឺជាផ្លូវទាំង ៨ ដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាផ្លូវម ហា គ្រោះ ថ្នាក់បំផុតនៅលើពិភពលោក៖

១. ផ្លូវ Skippers Canyon ប្រទេស​ New Zealand ៖ មានប្រវែង ២៦.៥ គ.ម

1

២. ផ្លូវ Karakoram ប្រទេសចិន ៖ មានប្រវែង ១,៣០០ គ.ម

2

៣. ផ្លូវ 99-Bend Road to Heaven ប្រទេសចិន ៖ មានប្រវែង ១១ គ.ម

3

៤. ផ្លូវ Sichuan-Tibet Highway ប្រទេសចិន ៖ មានប្រវែង ២,១៤០ គ.ម


4

៥. ផ្លូវ Guoliang Tunnel Road ប្រទេសចិន ៖ មានប្រវែង ១.២ គ.ម

5

៦. ផ្លូវ Zoji La Pass ប្រទេស​ឥណ្ឌា ៖ មានប្រវែង ៩ គ.ម

6

៧. ផ្លូវ North Yungas Road ប្រទេស​ Bolivia ៖ មានប្រវែង ៨០ គ.ម

7

៨. ផ្លូវ Killar to Pangi Road, via Kishtwar ប្រទេសឥណ្ឌា ៖ មានប្រវែង ១១៤ គ.ម

8

ប្រភព៖ Wander Wisdom