ក្មេងប្រុសអាយុ ៥ឆ្នាំ ម្នាក់នេះអាចបើកអេស្កាវ៉ូទ័បានទៅហើយ ពិតជាអស្ចារ្យ! ខ្លាំងណាស់ (មានវីដេអូ)

ក្មេងប្រុសតូចនេះប្រហែលជាមានអាយុប្រាំឆ្នាំប៉ុន្តែគាត់មានជំនាញក្នុងការបើកអេស្កាវ៉ូទ័។

ក្មេងម្នាក់នេះពិតជាឆ្លាតខ្លាំងណាស់ដោយសារតែគាត់អាចរៀនចេះបានយ៉ាងលឿនក្នុងបើអេស្កាវ៉ូទ័។

ក្មេងប្រុសនេះស្ថិតនៅក្នុងរណ្តៅដីមួយជាមួយឪពុករបស់គាត់ហើយគាត់អង្គុយលើភ្លៅរបស់គាត់នៅពេលឪពុករបស់គាត់ហើយគាត់ជាអ្នកបើក

បន្ទាប់មកគាត់បានចុះមកថតកូនរបស់គាត់

ពិតជាគួរឱ្យភ្ញាក់ផ្អើលកូនប្រុសរបស់គាត់ពិតជាមានទេពកោសល្យខាងនេះពិតមែន

ចុចទីនេះដើម្បីមើលវីដេអូ

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ GOODTIMES