ហោរាសាស្ត្រ៖ នេះ​លេខ/ពណ៌​នាំ​សំណាង និង​ឆុង​ហេង​សម្រាប់​ឆ្នាំ​ទាំង ១២ នៅ​សប្ដាហ៍​ថ្មី

តាម​ហោរាសាស្ត្រ​បាន​ទស្សន៍ទាយ​ឲ្យ​ដឹង​នៅ​ជោគជតារាសី​សម្រាប់​អ្នក​កើត​ឆ្នាំ​ទាំង ១២ រាប់​ចាប់​ពី​ថ្ងៃ​ទី ២២ ឧសភា...

មកស្គាល់ពីចរិតពិតរបស់មនុស្សស្រីក្រោយរៀបការរួច ទៅតាមប្រភេទក្រុមឈាមទាំង៤

មុនពេលរៀបការ អ្នកអាចលេងបានច្រើនតាមដែលអ្នកចង់បាន បន្ទាប់ពីធ្វើការ ប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនអាចនឹងស្ងប់ស្ងាត់ភ្លាមៗនៅពេលដែលពួកគេក្លាយជាស្ត្រីមេផ្ទះ។...

មនុស្សស្រី បើជ្រើសគូ ត្រូវជ្រើសយកមនុស្សធម្មតាៗបានហើយ កុំយកមនុស្សឆ្កួតឱ្យសោះ

ជីវិតមនុស្សស្រី អ្វីដែលពិបាកបំផុតនោះគឺ​ ការជ្រើសរើសគូស្រករ រើសត្រូវជីវិតមានតែភាពរុងរឿង និងសុភមង្គល...