អស្ចារ្យណាស់លោកសិល្បករជនជាតិជប៉ុន ធ្វេីរូបសត្វបានយ៉ាងស្អាតដោយប្រេីតែប៉េងប៉ោង

អស្ចារ្យណាស់លោកសិល្បករជនជាតិជប៉ុន ធ្វេីរូបសត្វបានយ៉ាងស្អាតដោយប្រេីតែប៉េងប៉ោង

មនុស្សជាច្រេីននឹងស្រឡាញ់សិល្បករជប៉ុន Masayoshi Matsumoto នៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ពួកគេ។ វិចិត្រករប៉េងប៉ោងដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់នេះបានបង្កើតឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងចម្លាក់សត្វ និងសត្វល្អិតដែលមិនគួរឱ្យជឿ។

លោក Matsumoto បានប្រាប់ថា៖​ «ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមបង្កើតវាអស់រយៈពេល៧ឆ្នាំមកហេីយ ខ្ញុំស្រលាញ់រូបភាពសត្វព្រៃខ្លាំងណាស់ ហេីយខ្ញុំចង់បង្កេីតវាឱ្យដូចសត្វពិតៗអញ្ចឹង។»

ព័ត៌មានបន្ថែម: Tumblr | Twitter

#1

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 01
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#2

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 02
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#3

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 03
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#4

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 04
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#5

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 05
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#6

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 06
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#7

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 07
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#8

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 08
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#9

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 09
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#10

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 10
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#11

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 11
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#12

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 12
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#13

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 13
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#14

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 14
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#15

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 15
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#16

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 16
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#17

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 17
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#18

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 18
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#19

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 19
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

#20

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 20
សូមចុចលើរូបភាពដើម្បីពង្រីករូបភាព

ប្រភព៖ boredpanda.com

Loading...