15 គំនូរ “ឆ្លុះបញ្ចាំងពីសេចក្តីពិត” ដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងសម័យនេះ

នៅលើភពផែនដីយើងមានរឿងជាច្រើនដែលពេលខ្លះ សប្បាយ និង ពេលខ្លះសោកសៅ  ឬប្រហែលជារឿងឆ្កួតផងដែរ ។ សម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងនឹងយកមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាដើម្បីមើល 15 គំនូរដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គម ដែលមានអត្ថន័យដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងក៏ជាបញ្ញារបស់ស្មារតីផងដែង ហើយគូសដោយសិល្បករម្នាក់ឈ្មោះ Elia Colombo រូបភាពទាំងអស់នេះត្រូវបានលាក់អត្ថន័យជាមួយការរំលឹកដាស់តឿនដ៏មានន័យបំផុត ។

សម្លាប់ពេលវេលា

មនុស្សសម័យនេះ គឺប្រឹងប្រែងជាមួយវាណាស់

ទ្រុង (អ្នកខ្លះបានអង្គុយមុខទូរទស្សន៍រហូត ដែលប្រៀបបីដូចជាដាក់គុកខ្លួនឯង)

អាហារពេលព្រឹករបស់មនុស្សសម័យទំនើបនេះ

មនុស្សរស់នៅដើម្បីប្រាក់ខែ (លុយ) បានឃុំខ្លួនឯង

វាជា របស់ដែលអាចធ្វើឲ្យ ដាំដុះ បាន

តើខ្ញុំជានរណា?

យប់ថ្ងៃសៅរ៍

#9

គ្មានសេរីភាព

គ្មានការសម្រាក

ធ្វើឲ្យមនុស្សមិនអាចសំគាល់ អត្តសញ្ញាណ បាន

ភពផ្សេងមួយទៀតបាននិយាយប្រាប់ភពផែនដីថា ចូលរួមសោកស្តាយផង “អ្នកកើតជំងឺរបស់មនុស្ស”

សៀវភៅ និង ទូរទស្សន៍

ទីផ្សារ

សងសឹក

កែសំរួលដោយ kalib9

ប្រភព meekhao.com