អ្នកនឹងភ្ញាក់ខ្លួនបន្ទាប់ពីមើលរូបភាពដែលបង្ហាញពីសង្គមយើងសព្វថ្ងៃ ហើយវាត្រឹមត្រូវរហូតដល់ ៩៩ភាគរយ

លោក Pawel Kuczynski ត្រូវបានគេជឿជាក់ថាជាអ្នកសិល្បៈគំនូរជីវចលដ៏ល្អបំផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក។ នៅក្នុងការងាររបស់គាត់ ហើយគាត់បានបង្ហាញពីបញ្ហាបច្ចុប្បន្នដូចជាការញៀនឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច អំពើហឹង្សានិងនយោបាយ។ លោក Pawel បង្កើតស្នាដៃរបស់គាត់ជាមួយនឹងពណ៌ទឹកនិងដីស។

ហើយចង់ដឹងថារូបភាពទាំងអស់នេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីសង្គមរបស់យើងយ៉ាងណានោះទស្សនាជាមួយគ្នា៖

១. ទិសដៅដែលត្រឹមត្រូវគឺមានបង្កប់ចិត្តដល់មុតស្រួច!!

១០. គ្រប់ទីកន្លែងគឺមានតែហ្វេសប៊ុក

១១. ពេលវេលាកាន់តែខិតមកដល់តែជីវិតមិនដឹងសល់អ្វីខ្លះ

១២. ការចេះធ្វើអ្វីខុសគេហើយវាអាចល្អប្រសើរ

១៣. ទូរ ATM * យកលុយទៅប្រើមិនចំនុច

១៤. សម្ដីជាអន្ទាក់

២០. ថ្ងៃលិចដែលបង្កប់នូវអត្ថន័យរយលានអត្ថន័យ

២១. កន្លែងញ៉ាំអាហារពេលយប់....

ប្រែសម្រួលដោយ៖ Kalib9

ប្រភព៖ BrightSide