20 តួអង្គតុក្តតាដែលក្មេងៗចូលចិត្តត្រូវបានគេយកទៅគូសកែប្រែឲ្យក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យ ! – Kalib9 ប្លែកៗ | Pelklas

20 តួអង្គតុក្តតាដែលក្មេងៗចូលចិត្តត្រូវបានគេយកទៅគូសកែប្រែឲ្យក្លាយជាមនុស្សពេញវ័យ !

នៅពេលដែលតួអង្គគំនូរជីវចលដែលគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់កុមារត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅជារូបមនុស្សធំដែលមានភាពប្រាកដជាងមុន ហើយមើលទៅគួរឲ្យទាក់ទាញនូវសម្រស់ផងដែរ ។

មើល 20 រូបតួអង្គតុក្កតា របស់វិចិត្រករ Tatiana ឬ TatiMoons អាយុ 19 ឆ្នាំ ។

Queen Elsa

Violet ក្នុងរឿង The Incredibles

Coraline

Sally ក្នុងរឿង The Nightmare Before Christmas

ព្រះនាងព្រិលស

Little Vanilla, Won Chewetz ក្នុងរឿង Wreck-It Ralph

Sabrina ក្នុងរឿង Sabrina The Animated Series

Jack Frost

មនុស្សកំណាច Chico ក្នុងរឿង Kim Possible

ម្ចាស់ក្សត្រី slumber

Kim Possible

Buttercup ក្នុងរឿង The Powerpuff Girls

Spinelli ក្នុងរឿង Recess Gang of Turbulent School

Gretchen ក្នុងរឿង Recess Gang of Turbulent School ផងដែរ

Blossoms

Bututo

Blissina ដែលជាតួអង្គថ្មីក្នុងរឿង The Powerpuff Girls

bubble

Draculaura ក្នុងរឿង Monster High

Tsukino Usagi ក្នុងរឿង Sailor Moon នៅក្នុងកំណែជាក្មេងស្រីស៊ិចស៊ីវិញ

កែសំរួលដោយ  kalib9

ប្រភព  meekhao.com