ប្ដីបានប្រទះឃើញវ៉ាលីរបស់ប្រពន្ធដែលស្លាប់បាត់ទៅជាច្រើនឆ្នាំ ក្រោយពេលបើកមើលញាក់សាច់

 

បរទេស៖ ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយដែលប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្លាប់ចោលគាត់ដោយជំងឺ ប៉ុន្តែមិនបានបន្សល់ទុកនូវវត្ថុមានតម្លៃឡើយ ប្តីក៏គាត់មិនបានតូចចិត្តអ្វីឡើយ រហូតដល់ថ្ងៃមួយដែលគាត់រើផ្ទះស្រាប់តែឃើញវ៉ាលីកញ្ចាស់មួយដែលគាត់ដឹងថានេះជាវ៉ាំលីរបស់ប្រពន្ធគាត់ រហូតដល់គាត់បើកមើលស្រាប់តែសម្លឹងមើលភ្នែកធំៗ មិនដាក់ភ្នែក ដោយក្នុងនោះបានបន្សល់ទុកលុយចំនួន23,000$ រុំដោយថងរក្សារទុកយ៉ាងល្អបំផុត នេះប្រហែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលប្រពន្ធរបស់គាត់ខិតខំសន្សំទុកពេលកន្លងមកហើយ។

ប្រភព៖ BIZ-KH.COM