នៅពេលដែលអ្នកស្រលាញ់អ្នកណាម្នាក់ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដហើយទោះបីជាគេមានកំហឹងឬខឹងប៉់ុណ្ណាក៏អ្នកដែលអ្នកទទួលយកគេសារជាថ្មីម្តងហើយម្តងទៀត

មនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ត្រូវតែយល់ពីអ្នកទេ។

តែមនុស្សដែលយល់ពីអ្នក គឺពិតណាស់គេស្រលាញ់អ្នក។

នៅពេលដែលអ្នកធ្វើពុតជាខ្លាំងគាត់អាចមើលឃើញនូវសញ្ញាក្លែងក្លាយ។

នៅពេលអ្នកចង់ឈប់គាត់អាចនិយាយឃ្លាបន្ទាប់បាន។

នៅពេលអ្នកថែរក្សាខ្លួនអ្នកមិនបានល្អគាត់នឹងមានអារម្មណ៍មិនល្អ។

មិនត្រូវស្ទាក់ស្ទើរមិនកុហក,

មនុស្សដែលយល់ពីធម្មជាតិរបសអ្នកពិតណាស់ជាមនុស្សប្រភេទតែមួយ។

តើអ្វីទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់?

សេចក្តីស្រឡាញ់គឺជាការចងចាំវាជាកង្វល់មួយវាគឺជាទុក្ខព្រួយ!

ពេលមេឃត្រជាក់,មានមនុស្សដែលខ្វល់ពីការបន្ថែមសម្លៀកបំពាក់;

ខ្ញុំឈឺ!មានអ្នកខ្វាយខ្វល់ពីយើង

អស់កំលាំង,មានអ្នកចាំយកចិត្តទុកដាក់មើលថែ!

មានអ្នកដែលបានជម្រុញឱ្យអ្នកសម្រាកម្តងហើយម្តងទៀត។

សុភមង្គលពិត:

វាជាការយកចិត្តទុកដាក់និងគិតគូរពីដួងចិត្ត។វាជាជីវិតមួយដែលជាការចងចាំដ៏ពិតប្រាកដ!

អាចទ្រាំនឹងកំហឹងអ្នកបានម្នាក់នឹងហើយដែលជាមនុស្សស្រលាញ់អ្នក!

អ្នកដែលបានប្រុងប្រយ័ត្ននឹងកំហឹងរបស់អ្នកគឺអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នក។

មានឆន្ទៈក្នុងការទទួលស្គាល់បរាជ័យ, ដើម្បីទទួលយក,

ជ្រើសដើម្បីសម្រុះសម្រួល, ព្រោះតែមិនចង់ឈ្លោះហើយក៏សម្រុះសម្រួលគ្នា!

អារម្មណ៍,រួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយការអភ័យទោស។

នៅពេលដែលអ្នកស្រលាញ់អ្នកណាម្នាក់ច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដហើយទោះបីជាគេមានកំហឹងឬខឹងប៉់ុណ្ណាក៏អ្នកដែលអ្នកទទួលយកគេសារជាថ្មីម្តងហើយម្តងទៀតដែរ!ព្រោះតែពាក្យមួយម៉ាត់គឺស្រលាញ់។

អារម្មណ៍ពិតបំផុត: យល់់ពីគ្នា + អត់ធ្មត់ +ខ្លាចបាត់បង់

មនុស្សដែលមានតំលៃថ្លៃបំផុតគឺ៖ទទួលស្គាល់+ លះបង់ + ស្មោះត្រង់

ជោគវាសនាល្អបំផុត = ដៃគូ + អ្នកការពារ + អចិន្ដ្រៃយ៍

អត្ថបទ៖Calvin OnlyU