មនុស្សដែលស្រលាញ់អ្នក ខ្លាចអ្នកឈឺ ខ្លាចអ្នកហត់ ខ្លាចអ្នកធុញ ខ្លាចអ្នកទឹកភ្នែក ខ្លាចអ្នកពិបាកចិត្

មនុស្សប្រុសមុននឹងតាមស្រលាញ់អ្នកណាម្នាក់គេតែងមានវីធីរបស់ពួកគេហើយ!តាមមនុស្សដែលគេស្រលាញ់មានផ្កាទុកលួងនាំគេដើរលេងដើរទិញរបស់ប្រេនប្រេន!តាមពិតការតាមស្រលាញ់របស់មនុស្សម្នាក់ៗគឺមិនសូវគ្នាប៉ុន្មានទេ!វាសុីសងទៅតាមទឹកលុយដែលគេមាននឹងសុីសងទៅតាមមនុស្សដែលគេស្រលាញ់ហ្នឹងជាមនុស្សបែបណា។

តែវាមិនសំខាន់ទៅលើរបស់អស់ទាំងនោះទេ!អ្វីដែលសំខាន់គឺនៅជាមួយគ្នាសប្បាយចិត្តមានសុភមង្គល!ពាក្យស្រលាញ់មួយម៉ាត់អ្នកណាមិនចេះនិយាយទៅតែអ្វីដែលសំខាន់គឺលើទង្វើ។

2749161

មនុស្សដែលស្រលាញ់អ្នក ខ្លាចអ្នកឈឺ ខ្លាចអ្នកហត់ ខ្លាចអ្នកធុញ ខ្លាចអ្នកទឹកភ្នែក ខ្លាចអ្នកពិបាកចិត្ត!បើអ្នកពិតជាមានដូចខាងលើនេះមែនគេនឹងបន្ទោសខ្លួនឯងហើយគិតថាគេជាអ្នកខុស។

មនុស្សដែលចង់មានស្នេហាពិតគេប្រាកដណាស់ចង់រស់នៅជាមួយអ្នកដល់ថ្ងៃរៀបការរស់នៅជាមួយអ្នកអស់មួយជីវិតហើយអ្វីដែលគេចង់អោយផ្តល់អោយយើងនោះគឺសុភមង្គលពិតៗ!

រកបានមនុស្សម្នាក់ដែលបារម្ភពីអ្នកយ៉ាងពិតប្រាកដវាពិតជាមិនងាយនោះទេ!អ្វីដែលសំខាន់គឺគេពិតជាស្រលាញ់យើងស្មោះ!ហើយក៏ពិបាកនឹងរកមនុស្សដែលខ្លាចអ្នកហូរទឹកភ្នែកដែលព្រោះគេមិនចង់ឃើញការឈឺចាប់របស់យើងនោះទេ។

2749162

នៅជាមួយមនុស្សបែបនេះអ្នកនឹងមានសុភមង្គលព្រោះគេនឹងមិនមានការខឹងសម្បារដាក់អ្នកឬខឹងអ្នកផ្តេសផ្តាសនោះទេហើយគេខ្លាចអ្នករងទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងមិនថាទាំងផ្លូវកាយឬផ្លូវចិត្តនោះទេ។

អ្នករស់នៅជាមួយមនុស្សបែបនេះអ្នកពិតជាមានសំណាងព្រោះគេអ្នកជាមនុស្សដែលគិតពីអ្នកមុនគេជានិច្ចហើយគ្រប់បែបយ៉ាងគេទុកអ្នកនៅលេខ១ជានិច្ចហើយភាពទន់ភ្លន់នឹងមានចំពោះអ្នកជានិច្ចព្រោះគ្រប់យ៉ាងគេស្រលាញ់អ្នកពិតហើយអ្នកជាមនុស្សដែលគេចង់នៅជាមួយអស់មួយជីវិត។

បានជួបមនុស្សបែបនេះហើយថែរក្សាគេអោយបានល្អមិនថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងទេអ្នកត្រូវចាំគេនឹងមិនបោះបង់ចោលអ្នកដាច់ខាត៕

អត្ថបទ៖Calvin

2749163

2749164