អស្ចារ្យណាស់លោកសិល្បករជនជាតិជប៉ុន ធ្វេីរូបសត្វបានយ៉ាងស្អាតដោយប្រេីតែប៉េងប៉ោង

មនុស្សជាច្រេីននឹងស្រឡាញ់សិល្បករជប៉ុន Masayoshi Matsumoto នៅថ្ងៃខួបកំណើតរបស់ពួកគេ។ វិចិត្រករប៉េងប៉ោងដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់នេះបានបង្កើតឈ្មោះសម្រាប់ខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគាត់បានត្រឡប់មកវិញជាមួយនឹងចម្លាក់សត្វ និងសត្វល្អិតដែលមិនគួរឱ្យជឿ។

លោក Matsumoto បានប្រាប់ថា៖​ «ខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមបង្កើតវាអស់រយៈពេល៧ឆ្នាំមកហេីយ ខ្ញុំស្រលាញ់រូបភាពសត្វព្រៃខ្លាំងណាស់ ហេីយខ្ញុំចង់បង្កេីតវាឱ្យដូចសត្វពិតៗអញ្ចឹង។»

ព័ត៌មានបន្ថែម: Tumblr | Twitter

#1

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 01

#2

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 02

#3

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 03

#4

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 04

#5

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 05

#6

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 06

#7

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 07

#8

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 08

#9

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 09

#10

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 10

#11

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 11

#12

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 12

#13

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 13

#14

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 14

#15

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 15

#16

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 16

#17

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 17

#18

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 18

#19

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 19

#20

Balloon Art Masayoshi Matsumoto 20

ប្រភព៖ boredpanda.com